Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: API-DZIENNE I STOPNIA - 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2700-L-API-D3EI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wpisuje się w formułę kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych poprzez pokazywanie wybranych problemów wynikających z nadmiaru informacji, niewłaściwego nią zarządzania, manipulowania itp. przez pryzmat API i jej możliwości eliminowania lub minimalizowania tych zagrożeń i niedogodności.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3EN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-API-D3KN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką komunikacji naukowej, przede wszystkim w jej aspektach formalnych. W toku kursu studenci poznają podstawowe narzędzia i kanały komunikacji naukowej, jej funkcje i cele, formy budowania sieci kontaktów oraz sposoby dzielenia się informacją i wiedzą.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3MIKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-API-D3MPZU-DO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi metodami i formami pracy w określonym, specyficznym środowisku, która ma za zadanie wyzwolić inicjatywę artystyczną, twórczą, odbiorczą, społeczną dorosłych (opiekunów, pedagogów, czytelników i samego animatora) oraz przygotowanie do właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu wiedzy o kulturze, historii. Przedmiot będzie wskazywał na możliwości, jakie stwarzają instytucje kultury dla realizacji różnych zadań i form pracy z dorosłym czytelnikiem, (opiekunem, rodzicem, seniorem, nauczycielem) w zakresie szeroko pojmowanej działalności artystycznej, kulturotwórczej, edukacyjnej, promocyjnej, społecznościowej.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3MPZU-D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest omówienie form i metod pracy, typowych dla pracy z użytkownikiem dziecięcym. Działania podejmowane w polskich instytucjach kultury zostaną przedstawione na tle międzynarodowych wytycznych. Omówione zostaną "dobre praktyki", konkretnie realizowane działania.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3MPZU-M brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest omówienie form i metod pracy, typowych dla pracy z użytkownikiem młodzieżowym. Działania podejmowane w polskich instytucjach kultury zostaną przedstawione na tle międzynarodowych wytycznych. Omówione zostaną "dobre praktyki", konkretnie realizowane działania.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3POW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest teoriom, koncepcjom i metodom organizowania wiedzy przez człowieka w jego systemie poznawczym oraz odwołującym się do nich teoriom, koncepcjom i metodom organizowania i reprezentowania wiedzy w systemach informacyjnych.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3PPWEIIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy podstawowej wiedzy pedagogicznej mającej zastosowanie w edukacji informacyjnej i kulturalnej. Zostaną zaprezentowane metody i formy pracy z użytkownikiem informacji, ze zwróceniem uwagi na dobór metod i form pracy w zależności od sytuacji edukacyjnej, potrzeb i kompetencji użytkowników, m.in. od ich wieku i zainteresowań.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3PTB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem biznesu.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3PIEAUI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiamy wybrane aspekty etyki informacyjnej, prawa autorskiego, prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Dyskutujemy dylematy etyki zawodowej w zakresie usług informacyjnych.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3USI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-API-D3UIUI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat zachowań w procesach pozyskiwania i wyszukiwania informacji oraz jej użytkowania.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3WDBSOT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie zakresu badań recepcji treści, stosowanych metod i narzędzi badawczych - na wybranych przykładach.

Zaprojektowanie i realizacja projektu - praca zespołowa.

Przygotowanie raportu z projektu.

Strona przedmiotu
2700-L-API-D3WDG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są charakterystyce wybranych instytucji kultury, sektora GLAM , (galerie, biblioteki, archiwa i muzea), które odpowiedzialne są za zbieranie, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)