Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BSP - Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe dedykowane (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BSP - Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe dedykowane
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2700-BSPU-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologiczna charakterystyka zagadnień teoretycznych związanych ze współczesnym społeczeństwem oraz jego stosunkiem do książki, bibliotek oraz do mass mediów.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystykami współczesnego społeczeństwa oraz koncepcjami społeczeństwa masowego, informacyjnego, i sieciowego. Studenci poznają dane na temat użytkowania książki i bibliotek oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie. Na tym tle rozważane są różne aspekty funkcjonowania rozmaitych typów bibliotek i świadczonych przez nie usług.

Zajęcia odbywają się z formie wykładów ilustrowanych prezentacjami multimedialnymi.

Strona przedmiotu
2700-BPBN-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych, ważnych problemów bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa naukowego dobranych na podstawie analizy bieżącej literatury przedmiotu i obserwacji sytuacji w bibliotekach naukowych w Polsce i poza jej granicami.

Strona przedmiotu
2700-FMR-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są na platformie e-learningowej, podzielone są na moduły odpowiadające poszczególnym strefom opisu bibliograficznego.

Strona przedmiotu
2700-INSI-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje omówienie podstawowych narzędzi Internetu (programów do obsługi FTP, Usenetu oraz systemu WWW – przeglądarek internetowych), podstawowych serwisów Internetu (poczty elektronicznej, list dyskusyjnych, archie, Usenet, wyszukiwarek, szperaczek, katalogów tematycznych i indeksów), popularnych portali oraz adresów startowych Internetu. Przeprowadzana jest ocena zwartości merytorycznej, informacyjnej oraz graficznej wybranych witryn WWW. Studenci poznają zasady tworzenia stron WWW. Omawiany jest Web jako uniwersalny interfejs użytkownika oraz bazy danych dostępne przez interfejs WWW ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów bibliotek cyfrowych.

Strona przedmiotu
2700-OZN-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do opracowywania metadanych dla zasobów tekstowych i nietekstowych.

Strona przedmiotu
2700-OZB-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka prezentowana podczas wykładów dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty i działające w nich szkoły. Kolejne wykłady poświęcone są przedstawieniu poszczególnych funkcji składających się na zarządzanie:

-procesy decyzyjne i proces planowania

-organizowanie

-sprawy pracownicze

-kierowanie zachowaniami organizacyjnymi

-zarządzanie uczestniczące i Kompleksowe Zarządzanie Jakością

-problemy kultury organizacyjnej

Strona przedmiotu
2700-AB-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia współczesne koncepcje architektoniczne i użytkowe na przykładzie nowych gmachów bibliotecznych w Europie i Polsce.

Strona przedmiotu
2700-RK-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Transformacja polskiego rynku książki od 1989 r. do dziś. Analiza koniunktury. Prezentacja największych wydawnictw. Ukazanie mediów branżowych jako istotnego źródła informacji o książce.

Strona przedmiotu
2700-RKDM-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć prezentowane są główne problemy związane z rynkiem książki dla dzieci i młodzieży. Omawiane są dane statystyczne, przedstawiana specyfika współczesnej oferty wydawniczej, dyskutowane najważniejsze procesy i zjawiska kształtujące współczesny rynek książki.

Strona przedmiotu
2700-WKZ-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formalna charakterystyka zbiorów. Zniszczenia materiałów bibliotecznych i ich przyczyny. Pojęcie i zasady profilaktyki konserwatorskiej. Prawidłowe warunki przechowywania zbiorów. Prezentacja wybranych zabytków kultury polskiej jakie zostały poddane procesowi konserwacji.

Strona przedmiotu
2700-WWBW-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praca terenowa - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wizyty w czterech bibliotekach warszawskich: Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej. Słuchaczom zostaną zaprezentowane zbiory, organizacja i działalność bibliotek. Zajęcia poprowadzone przez pracowników w/w bibliotek ukazują także rys historyczny oraz działalność bieżącą placówek.

Strona przedmiotu
2700-WM-BSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony omówieniu najnowszych trendów obserwowanych jeśli chodzi o społeczne funkcje bibliotek, zwłaszcza ich oddziaływanie w środowiskach lokalnych i społecznościach, dla których funkcjonują (np. akademickich, edukacyjnych).

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)