Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2700-M-API-D4AIKI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych trendów badawczych w zakresie architektury informacji i jej dyscyplin pokrewnych, w szczególności badania wrażeń użytkowników (UX), interakcji człowieka z komputerem (HCI) i projektowania produktów cyfrowych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D4C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D4IOW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie zarysu rozwoju cywilizacyjnego świata w szerokim chronologicznie i przestrzennie ujęciu problemowym, począwszy od starożytnej Mezopotamii, w której narodziła się koncepcja opartej na piśmie cywilizacji miejskiej. Punktem wyjścia do rozważań są dzieje cywilizacji europejskiej w ostatnich pięciu stuleciach (początek epoki nowożytnej) i rola innowacji, odkryć i wynalazków dokonanych w tej epoce w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Problematyka zajęć nie ogranicza się do kwestii nauki i techniki, obejmuje także zagadnienia społeczne, gospodarcze i kulturalne.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D4MPZG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentują panoramę mediów polonijnych za granicą. W pierwszej kolejności omówiona zostanie prasa polonijna i jej znaczenie dla emigracji polskiej. Na podstawie wybranych tytułów dokonana zostanie jej analiza pod względem tematyki patriotycznej, społecznej, politycznej, obyczajowej, rozrywkowej itp. Nie mniej istotne będzie zapoznanie się z: relacjami prasowymi z wydarzeń lokalnych, ogłoszeniami, zapowiedziami, wywiadami. Uwaga studentów zostanie skierowana na poznanie i prezentację ówczesnych sylwetek polonijnych oraz specyfiką poszczególnych tytułów prasowych. Na zajęciach zostanie także omówiona radiofonia polonijna w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Kairze i Watykanie. Ukoronowaniem konwersatorium będzie prezentacja polonijnych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D4PSM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D4PI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwinięcie kompetencji studentów w zakresie projektowania interfejsów użytkownika (UI) dla urządzeń Internetu rzeczy (IoT). Studenci będą mieli okazję pracy z narzędziem Figma i tworzenia w nim makiet produktów cyfrowych na różne nośniki. Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń - studiów przypadków w zakresie projektowania interfejsów.

Aby przystąpić do zajęć wymagana jest znajomość programu Figma przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Strona przedmiotu
2700-M-API-D4SM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-M-API-D4UPDI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawnymi prowadzenia usług informacyjnych. Obejmuje wybrane zagadnienia prawa autorskiego i prawa przemysłowego, podstawy prawa dostępu do informacji publicznej oraz wybrane aspekty ochrony danych osobowych i ochrony dóbr osobistych.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)