Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023 2024Z 2024
2700-L-DM-D1FWWM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1GADZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie gatunków i formatów medialnych obecnych w polskich mediach, więc zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1HPP
Historia prasy polskiej (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mechanizmy rozwoju i funkcjonowania mediów w Polsce w XIX-XX w.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1NIAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niezbędnik akademicki stanowi przedmiot wsparcia dla studentów rozpoczynających edukację na Uniwersytecie Warszawskim. W szczególności dostarcza wiedzę na temat praw i obowiązków studenckich, trybu załatwiania różnych spraw pojawiających się w toku studiów.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1POPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz prawa publicznego: konstytucyjnego, administracyjnego i karnego. Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kwestii ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które aktualnie poruszane są w debacie publicznej i są przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej oraz mediów. Nadto dobór analizowanych pojęć i instytucji uwzględnia ich późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1PPRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Podstawy public relations” jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich otoczeniu, stanowiącej istotę public relations. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi public relations, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej (głównie w krajach anglosaskich, a także w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i w Azji).

Zadaniem przedmiotu „Podstawy public relations” jest:

1/ zaprezentowanie public relations jako zarządzania komunikowaniem i jednej z zasadniczych funkcji menedżerskich w organizacjach z różnych sektorów,

2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów jego uprawiania, organizacji funkcji PR, wykorzystywanych narzędzi i technik,

3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1PRPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z obszaru prawa mediów. Głównym celem zajęć jest omówienie regulacji wyznaczających ramy prawne funkcjonowania mediów w Polsce oraz uprawnienia i obowiązki dziennikarzy. Przedmiot łączy teorię z praktyką stosowania omawianych przepisów, w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych, kwestii związanych z prawem do informacji publicznej, tajemnicą dziennikarską.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1TKSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie zagadnień i pojęć dotyczących komunikacji społecznej. W ramach przedmiotu studenci uczestniczą w wykładach, na których omawiane są najważniejsze koncepcje teoretyczne, ich wady i zalety, jak również możliwości i ograniczenia jakie za sobą niosą. Celem wykładów jest nakreślenie zróżnicowanych teorii oraz relacji pomiędzy podejściami, w tym między innymi ponadczasowej analizy problematyki, symboliczny interakcjonizm czy aksjomaty podejścia interakcyjnego. Studenci poznają idee największych twórców teorii komunikacji, w tym między innymi. Arystotelesa, Meada, Watzlawicka, McLuhana, Philipsena, Baxtera, Montgomery, Reevesa, Nassa i wielu innych. Druga część przedmiotu, realizowana w formie ćwiczeń, ma charakter zdecydowanie bardziej praktyczny, podczas której analizie poddane zostają najważniejsze obszary komunikacji.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1WSSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 26 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza do ścieżek specjalnościowych realizowanych w ramach studiów licencjackich. Poprzedza wybór jednej ze specjalności, dostarczając informacji na temat tego, co oferowane jest w ramach każdej z nich.

Strona przedmiotu
2700-L-DM-D1WZHW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone przez prof. dra hab. Dariusza Kuźminę

Konwersatorium podejmujące najważniejsze wydarzenia z historii Kościoła od końca XIX w. i jego wpływ na współczesny świat.

Zajęcia prowadzone przez dra hab. Marka Toberę, prof. ucz.

Spojrzenie na historię najnowszą Polski na tle dziejów powszechnych ze względu na potrzeby intelektualne przyszłego dziennikarza/publicysty. Przegląd najważniejszych zagadnień z drugiej połowy XIX w. oraz XX w. kształtujących genezę współczesności. Odwołanie do zachodzących procesów, cezur, spektakularnych wydarzeń i zjawisk "długiego trwania" oraz ocen i interpretacji powtarzających się w medialnych debatach dawniej i dziś.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)