Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2700-L-API-Z1ZI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie posługiwania się nimi. Tematyka wykładów i laboratoriów obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Bibliograficzne źródła informacji. Pełnotekstowe źródła informacji. Źródła informacji z różnych dziedzin wiedzy i ich specyfika. Open Source Intelligence – pojęcie i zastosowanie. Gromadzenie informacji metodą białego wywiadu.

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1WDP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii ogólnej. Treści szczegółowe: główne kierunki psychologiczne, podstawy psychologii społecznej, inteligencja (teorie i znaczenie w procesie uczenia się), procesy emocjonalno-motywacyjne), frustracja i stres, osobowość (czynniki rozwoju osobowości) oraz temperament (regulacyjna teoria temperamentu).

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1WDAI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1TIIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć Studenci nabywają wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych. Zajęcia mają na celu samodzielne stosowanie ich w praktyce oraz dalsze samodoskonalenie tych umiejętności.

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1SIMWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

UWAGA! ZAJĘCIA PROWADZONE W TRYBIE ZDALNYM NA PLATFORMIE KAMPUS UW I PRZY UŻYCIU GOOGLE MEET! Linki do kursu na platformie KAMPUS i do spotkania w Google Meet zostaną Państwu przesłane na skrzynki mailowe.

Zajęcia poświęcone są stosowanym w praktyce strategiom i metodom wyszukiwania informacji w tradycyjnych i elektronicznych systemach informacyjno-wyszukiwawczych (katalogach, bazach danych, zasobach Internetu). Na zajęciach omawia się aparat wyszukiwawczy tych systemów oraz zasady doboru najlepszej strategii – uzależnionej od potrzeb informacyjnych użytkowników i wykorzystywanych źródeł. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia i źródła przydatne w procesie wyszukiwania.

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1RTU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat kultury języka polskiego, nabycie praktycznych umiejętności redagowania tekstów funkcjonalnych i użytkowych, a także zapoznanie się z zasadami tworzenia treści do Sieci (ang. Writing for the Web).

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1POWL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z ogólną problematyką ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia plagiatu w pracach uniwersyteckich.

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1NOI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką badawczą nauki o informacji w ujęciu historycznym oraz współczesnym. Studenci zapoznają się z najnowszymi problemami badawczymi w obszarze badawczym dyscypliny, w tym w architekturze informacji traktowanej jako subdyscyplina nauki o informacji.

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1M1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd głównych tendencji w zakresie unifikacji reguł opisu formalnego dokumentów i podstawowych standardów w zakresie opracowania zbiorów. Głównym celem zajęć jest charakterystyka głównych zasad opisu dokumentów z wykorzystaniem popularnego standardu metadanych, jakim jest Dublin Core oraz MARC 21.

Strona przedmiotu
2700-L-API-Z1EJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot daje studentom – nieposiadającym teoretycznego przygotowania językoznawczego – usystematyzowane podstawowe wiadomości z zakresu językoznawstwa niezbędne do tworzenia systemów architektury informacji oraz narzędzi kontroli słownictwa.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)