Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2700-M-DM-Z1ZAIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o narzędziach i metodach gromadzenia oraz wyszukiwania i dystrybucji cyfrowych zasobów informacyjnych w Internecie.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1SKOM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów podjęte zostaną następujące kwestie:

Znaczenie mediów dla przemian kultury ludzkiej.

Funkcjonalna prezentacja teorii oddziaływania.

Modelujący wpływ procesów mediatyzacji na sferę publiczną i kulturę współczesną.

Funkcje mediów w życiu społecznym.

Media jako podstawa komunikowania się różnych grup społecznych.

Potencjalne i realne skutki cyfryzacji mediów.

Wykształcenie umiejętności świadomej

i kompetentnej oceny miejsca i roli mediów

w kształtowaniu życia społecznego i kreowaniu zmian kulturowych.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1SMSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semiotyka bada to, jak znaki tworzą znaczenia i sensy. Semiotyka mediów skupia się na tym problemie biorąc za punkt wyjścia różnorodność środków przekazu i związane z nią zróżnicowanie funkcjonowania znaku i, w konsekwencji, powstawania znaczenia. Bazując na teorii strukturalnej Rolanda Barthesa, zajęcia poświęcone będą tematycznie różnym mediom komunikacji, od pierwotnego, jakim jest mowa/język, aż po współczesne media elektroniczne. Analiza skupi się na studiach dobranych dla każdego medium przypadków.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1PPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zorientowanie słuchaczy w przedmiocie prawa autorskiego, uświadomienie m, iż prawu temu podlegają utwory publicystyczne oraz zwrócenie uwagi na zakres ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, a także na dozwolony użytek prywatny i publiczny z chronionych utworów. Niebagatelne znaczenie dla przyszłych dziennikarzy będzie mieć omówienie problematyki ochrony wizerunku oraz korespondencji i źródeł informacji.

Zajęcia pozwolą także na poznanie zasad sporządzania umów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na różnych polach eksploatacyjnych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi funkcjono¬wanie radiofonii i telewizji, w szczególności zaś z zasadami funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, problematyką publicznej radiofonii i telewizji, a także z wymogami prawnymi, jakim winny odpowiadać programy radiowe i telewizyjne.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1MYME
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest genealogii medioznawstwa oraz różnym zjawiskom związanym z procesem komunikowania, z mediami i ich wpływem na różne procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne, z akcentem na czasy współczesne. Chodzi o to, aby prześledzić najważniejsze myśli badaczy mediów, rekrutujących się z różnych dziedzin nauki, budujące podwaliny współczesnego medioznawstwa.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1GNKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu skonstruowanie panoramy najważniejszych prądów kulturowych, począwszy od okresu pierwszych historycznych awangard aż po czasy współczesne. Ze szczególną uwagą będziemy się przyglądać najciekawszym zjawiskom, które budowały historię dyscyplin artystycznych (literatura, sztuki plastyczne, teatr, muzyka, fotografia artystyczna i film). Poszukiwać będziemy estetycznych, ideologicznych i politycznych źródeł tych zjawisk oraz wspólnie je interpretować.

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1EKME
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomiki mediów i zarządzania w firmach medialnych, zajmuje się charakterystyką mediów jako dóbr ekonomicznych, rynkami medialnymi, strukturami rynkowymi oraz problemami rozwojowymi mediów w warunkach rozwoju technologii cyfrowej

Strona przedmiotu
2700-M-DM-Z1EDME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i badaniami dotyczącymi wiedzy społeczeństwa o mediach i stanie umiejętności dojrzałego, krytycznego używania środków masowego przekazu. Poruszana jest zarówno problematyka najnowszych technologii informacyjnych, jak i starszych mediów, wciąż silnie obecnych w życiu Polaków.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)