Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia i biologia strukturalna (S2-CH) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Chemia i biologia strukturalna (S2-CH)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
1200-2BLOK6-BIOW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami bioinformatycznymi i serwisami internetowymi oraz analizowanie krytyczna ocena wyników wyników

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-CHW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem chemii teoretycznej do rozwiązania najbardziej popularnych wśród chemików problemów (geometria cząsteczek, ich własności, widma, parametry reakcji chemicznych).

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-W2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Eksperymentalne metody w krystalografii

1. Eksperymentalne rentgenowskie metody dyfrakcyjne .

2. Rentgenowskie badania związków nieorganicznych i minerałów.

3. Dyfrakcja na próbkach proszkowych

4. Modele gęstości elektronowej i ich zastosowania w badaniach kryształów.

5. Krystalograficzne badania białek.

6. Badania przy użyciu synchrotronów oraz XFEL.

7. Wybrane metody komplementarne do rentgenowskich badań strukturalnych (dyfrakcja neutronów, elektronów, krioEM)

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-L1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium chemii i biologii strukturalnej stanowi ilustrację i uzupełnienie do wykładów oferowanych w tym bloku. W zależności od obranej ścieżki („chem” albo „bio”) studenci wykonują ćwiczenia z puli ponad 40 do wyboru, w tym 6 z nich jest obowiązkowych.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-W1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność praktycznego posługiwania się podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je serwisami internetowymi oraz zaprojektowania i wykonania obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu mechaniki klasycznej

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-W3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami opisu teoretycznego oddziaływań międzycząsteczkowych z punktu widzenia współczesnej chemii kwantowej oraz z podstawowymi pojęciami termodynamiki statystycznej.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-BIOW6
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z trójwymiarowymi strukturami molekularnymi różnych rodzajów kompleksów leków i ich celów molekularnych (białka, DNA, RNA) oraz z mechanizmami działania tych leków w różnych chorobach.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-CHW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia poruszane podczas wykładu: "Statystyka i bazy danych":

1. Podstawowe pojęcia statystyczne

2. Prawdopodobieństwo i jego rozkłady

3. Estymacja punktowa i przedziałowa,

4. Testowanie hipotez statystycznych,

5. Analiza wariancji

6. Analiza korelacji i regresji

7. Testy nieparametryczne

8. Wykorzystanie baz danych w krystalografii

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-BIOW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza studenta w świat struktur biomolekuł i uczy postrzegać je z wielu punktów widzenia, od ewolucyjnego do fizykochemicznego. Na wykładzie omówione zostaną oddziaływania molekularne, definiujące jaką konformację przyjmują biopolimery oraz jakie mogą pełnić funkcje. Wykład zakończy wprowadzenie do inżynierii biomakromolekuł - projektowania sztucznych białek.

Strona przedmiotu
1200-2BLOK6-CHW5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony plan wykładu: Symetria cząsteczek i kryształów

1. Symetria cząsteczek i grupy symetrii punktowej.

2. Kolorowe grupy punktowe (KGP).

3. Grupy przestrzenne.

4. Kolorowe grupy przestrzenne.

5. Reprezentacje grup

6. Teoria grup a mechanika kwantowa.

7. Operatory rzutu i konstrukcja funkcji o zadanej symetrii.

8. Symetria drgań cząsteczek.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)