Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1200-2CHFIZRL2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium specjalizacyjne - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii fizycznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
1200-2CHFIZRSA2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium specjalizacyjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie umiejętności i nawyków niezbędnych w czasie wystąpień słownych, prezentacji wyników prac własnych i przeglądów literaturowych, ogólne zapoznanie z aktualną literaturą naukową w dziedzinie związanej z planowanym tematem pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
1200-2CHNIAL2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium specjalizacyjne - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przygotowuje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych, które mogą być przydatne do wykonania pracy magisterskiej. Na zajęciach studenci zapoznają się z takimi technikami jak: przepływowa analiza wstrzykowa (FIA), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), mikroanaliza rentgenowska (EDS), spektroskopia NMR, metody elektrochemiczne z zastosowaniem polimerów przewodzących, biosensorów, elektrochemii ciała stałego i elektrochemicznego mikroskopu elektrochemicznego (SCEM), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas (GC-MS), elektroforeza kapilarna. Zajęcia obejmują walidację i szacowanie niepewności pomiaru metod analitycznych. Studenci wykonują eksperymenty i przygotowują zwięzły raport dotyczący używanych metod pomiarowych i analizy wyników eksperymentalnych.

Strona przedmiotu
1200-2CHNIASA2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium specjalizacyjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student powinien wykazać się umiejętnością zwartego i logicznego przedstawienia potencjalnej tematyki swojej pracy magisterskiej w postaci prezentacji wizualnej

Strona przedmiotu
1200-2CHORGTL2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium specjalizacyjne - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z tematyką naukową pracowni badawczych w Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1200-2CHORGTSA2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium specjalizacyjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć przygotować wystąpienia słowne oraz prezentację wyników prac własnych i przeglądów literaturowych.

Strona przedmiotu
1200-2CHTEOSTL2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Laboratorium specjalizacyjne - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Korzystanie z bardziej zaawansowanych technik obliczeniowych chemii teoretycznej

Celem Pracowni Specjalizacyjnej w dziedzinie Krystalografii jest zapoznanie studentów z udokładnieniami problematycznych struktur krystalicznych oraz innymi modelami gęstości elektronowej niż sferyczny model atomu.

Oferowane do wyboru ćwiczenia z Modelowania Molekularnego zapoznają studentów z aktualnie używanym oprogramowaniem do modelowania oraz projektowania struktur białek i kwasów nukleinowych a także do wykrywania powiązań ewolucyjnych między nimi.

Strona przedmiotu
1200-2CHTEOSTSA2M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium specjalizacyjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka sposobu prezentacji materiału naukowego z koniecznością obrony tez naukowych wystąpień.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)