Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1200-2DOCHEM3P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego oraz bezpiecznego wykonywania eksperymentów chemicznych przewidzianych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
1200-2EGZAMIN3P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na egzaminie sprawdzane są wiedza, umiejętności i kompetencje studenta nabyte na zajęciach metodycznych, zajęciach laboratoryjnych i podczas praktyk w szkole.

Strona przedmiotu
1200-2LDCH2P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego oraz bezpiecznego wykonywania eksperymentów chemicznych przewidzianych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
1200-2MOCH2P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych nauczycieli chemii do odpowiedniego wykorzystania zadań obliczeniowych (specyficznych dla przedmiotu chemia) w procesie nauczania-uczenia się chemii.

Strona przedmiotu
1200-2PDCH2P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do stworzenia warsztatu pracy nauczyciela chemii. Zajęcia te, podobnie jak i inne zajęcia bloku dydaktycznego oraz pedagogiczno-psychologiczne, przygotowują do odbycia praktyk w szkole.

Strona przedmiotu
1200-2PRAUCZ3P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą omówienia zagadnień związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione zostaną sposoby wsparcia i pracy ucznia z różnymi trudnościami oraz uczniami uzdolnionymi.

Strona przedmiotu
1200-2PRAKZA3P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela - kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie umiejętności dydaktycznych i chemicznych.

Strona przedmiotu
1200-2SRDCH12P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą różnorodnych środków dydaktycznych urozmaicających proces kształcenia. Podczas zajęć omawiane będą sposoby wykorzystania i przygotowywania środków dydaktycznych między innymi takich jak modele, plansze czy gry dydaktyczne.

Strona przedmiotu
1200-2SRDCH23P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą multimedialnych środków dydaktycznych.

Strona przedmiotu
1200-2WARMA3P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie m.in. uświadomienie studentom ważności i roli egzaminów zewnętrznych kończących dany etap edukacyjny (w szczególności egzaminu maturalnego) i konieczności jak najefektywniejszego przygotowania uczniów do jego zdania.

Strona przedmiotu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)