Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany 4024-ANGOB2
Reguły punktacji przedmiotu

DM-FL-BIAL - Filologia, filologia białoruska, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-FL-BIAL
Filologia, filologia białoruska, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2004 - 2004)
2
(2005 - ...)
8
(2000 - 2004)
UW lektoraty
0000-LEK
2
(2005 - 2005)
2
(2006 - 2006)
2
(2007 - 2007)
2
(2008 - 2008)
2
(2012 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)