Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 2500-SEM-MGR
Reguły punktacji przedmiotu

DM-MISH - MISH, studia stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MSMP - MISMaP, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-MISH
MISH, studia stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MSMP
MISMaP, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2009 - ...)
5
(2009 - ...)
5
(2011Z - 2011Z)
5
(2011L - ...)
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)