Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I 2400-PP1MA1
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-JSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2007 - 2011)
5
(2012 - ...)
6
(2012 - 2014)
6
(2012 - 2014)
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)