Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 1400-113BCH
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-BI - Biologia, niestacjonarne, (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-BT - Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-OS - Ochrona środowiska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-BI - Biologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BT - Biotechnologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-OS - Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
SJ-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-BI
Biologia, niestacjonarne, (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-BT
Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-OS
Ochrona środowiska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-BI
Biologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BT
Biotechnologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-OS
Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
SJ-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(1976 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(2012 - ...)
6
(1976 - ...)
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)