Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna I - ćwiczenia 1200-1CHF1C3
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(1976 - 2005Z)
1.5
(2006Z - 2007Z)
2
(2013Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)