Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia biofizyki doświadczalnej 1100-5BM12
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FZ - Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FBM
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FZ
Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
11
(2016 - 2020)
10
(2021 - ...)
9
(2013 - 2015)
12
(2013 - 2015)
12
(2013 - 2015)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)