Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia i praca licencjacka, Inżynieria nanostruktur 1100-3INZ24
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
17
(2011 - 2013)
10
(2014 - 2018)
9
(2019 - 2020)
10
(2021 - 2023)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)