Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia technik pomiarowych w nanotechnologii 1100-3INZ17
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2014 - 2017)
5
(2018 - 2018)
5.5
(2019 - 2020)
5
(2021 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)