Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy termodynamiki i fizyki statystycznej 1100-3INZ11
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FBM
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2010 - ...)
6
(2013 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)