Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna dla optyków okularowych 1100-3BO14
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-FBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FBM-OP - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, optyka okularowa i optometria, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-FBM
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FBM-OP
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, optyka okularowa i optometria, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2011 - 2011)
4
(2012 - 2016)
3.5
(2017 - ...)
5
(2012 - 2016)
4
(2012 - 2016)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)