Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sygnały bioelektryczne 1100-2BN29
Reguły punktacji przedmiotu

S1-ESOO - Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-ESOO
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2009 - ...)
2.5
(2020 - 2021)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)