Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia sygnałów bioelektrycznych 1100-2BN28
Reguły punktacji przedmiotu

S2-PRK-OPT - Optometria, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-PRK-OPT
Optometria, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2009 - 2012)
4.5
(2013 - 2019)
5
(2020 - ...)
5
(2019 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)