Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza sygnałów 1100-2BF05
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FZ - Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FBM
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FZ
Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2009 - 2012)
5.5
(2013 - 2016)
4
(2017 - ...)
6
(2012 - 2016)
6
(2012 - 2016)
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)