Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna z genetyką cz. I 1100-2BB10
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2.5
(2010 - 2019)
2
(2020Z - 2020Z)
1.5
(2020L - 2020L)
2
(2021 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)