Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsaw Mimotaurs II 1000-WMTAU2
Reguły punktacji przedmiotu

S1-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2022 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW obieralne informatyczne
1000-OBIER
nie zdefiniowano 1
(2023 - ...)
Przedmioty obieralne dla informatyki
1000-INF-OBIER
6
(2022 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)