Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii 1000-711PCH
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-BIOINF - Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BIOINF - Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-BIOINF
Makrokierunek, Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BIOINF
Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5.5
(2013 - 2014)
6
(2015 - 2015)
5.5
(2016 - 2016)
6.5
(2017 - 2018)
7
(2019 - 2020)
6
(2021 - ...)
7
(2009 - 2017)
5.5
(2009 - 2012)
MIMUW przedmioty obowiązkowe wymagane do zaliczenia lub warunkowego zaliczenia I roku
1000-BINF1-OBW
1
(2011 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)