Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zespołowy projekt programistyczny 1000-2L5ZPP
Reguły punktacji przedmiotu

DU-MSMP - MISMaP, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSMP - MISMaP, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF - Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-MSMP
MISMaP, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSMP
MISMaP, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-INF
Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(2015 - 2016)
9
(2017 - ...)
10
(2010 - 2014)
10
(2010 - 2014)
10
(2010 - 2014)
10
(2010 - 2014)
8
(2012 - 2014)
8
(2012 - 2014)
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)