Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE] Semestr zimowy 2024/25
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-07 13:15 : 14:45 sala
2024-10-14 13:15 : 14:45 sala
2024-10-21 13:15 : 14:45 sala
2024-10-28 13:15 : 14:45 sala
2024-11-04 13:15 : 14:45 sala
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ekaterina Bunina-Breś
Literatura:

Materiały internetowe przygotowane przez lektora na platformie językowej Kampus Come CKC. Raz w tygodniu (50%) - samodzielna praca na platformie Kampus (videos, Ted Talks, autentyczne e-artikuły z prasy anglojęzycznej, quizy, ćwiczenia na słownictwo i gramatykę); raz w tygodniu, w poniedziałki, (50%) - zajęcie w klasie z lektorem, gdzie główny nacisk na mówienie z użyciem nowego słownictwa oraz omawianie nowych zagadnień gramatycznych na poziomie zaawansowanym.

W klasie wybrane tematy z:

• Outcomes Advanced Second Edition. Flexi B. H.Dellar, A.Walkley. 2nd edition. NGL, Cengage Learning, 2017.

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY I LETNI:

• PERSONALITY AND RELATIONSHIPS: GET THE IMPRESSION. BUILDING A PERSONAL BRAND.

• THE WORLD OF WORK: ROLES, TASKS, WORKING CONDITIONS AND ABSENTEEISM.

• HEALTH AND ILLNESS: DIFFERENT APPROACHES TO MEDICINE, MIND AND BODY, DEALING WITH STRESS.

• PLAY: ISSUES AROUND GAMING, SPORTS AND EVENTS. ALLITERATED EXPRESSIONS AND EUPHEMISMS.

• NEWS AND THE MEDIA: UNDERSTANDING NEWS STORIES BETTER, THE ISSUES OF CELEBRITIES AND THE MEDIA.

• BUSINESS AND ECONOMICS: MONEY, BANKS AND ECONOMICS.

• TRENDS: STYLE AND FASHION, THE FASHION INDUSTRY AND BODY IMAGE.

• DANGER AND RISK. IGNORE AT YOUR PERIL: CYBER SECURITY, COMPENSATION CULTURE.

Metody dydaktyczne:

Część internetowa: sylabus tematyczny

W klasie: metoda komunikacyjna, eklektyczna. Techniki: studium przypadku, dyskusji (np. panelowe, piramidowe); debaty; gry dydaktyczne; praca w parach, grupach; odgrywanie ról; metoda ‘burzy mózgów’; mapy mentalny; ekspresja ruchowa, transformacji, parafrazy, etc.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych (platforma CKC) składają się następujące składowe:

• ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej CKC

• testy zaliczeniowe w trakcie semestru

• obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie)

W semestrze letnim student musi także wygłosić prezentację w klasie (ok 8-10 min).

Uwaga: Student musi regularnie robić prace na platformie internetowej CKC (30h), aktywnie uczestniczyć w zajęciach w sali (30h) oraz uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej CKC oraz 60% ze wszystkich prac i testów w klasie w trakcie każdego semestru. Za zaliczenie 60h e-zajęć (30h tradycyjnie, 30h przez Internet), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs półinternetowy języka angielskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich wydziałów UW, dla tych wszystkich zainteresowanych ważnymi zagadnieniami kultury krajów obszaru anglojęzycznego oraz biznesu.

Obejmuje 120 godzin nauki rocznie, w tym 60 godzin przez Internet i 60 godzin w klasie. Nacisk na poznawanie i pogłębianie znajomości słownictwa, rozumienie ze słuchu, pracę ze tekstem, umiejętność opisywania różnych aspektów rzeczywistości.

Materiały internetowe znajdują się na platformie CKC: https://kampus.come.uw.edu.pl. O zasadach logowania na nowy kurs informuje lektor na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)