Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego [3003-P1A1GO] Rok akademicki 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka polskiego [3003-P1A1GO]
Zajęcia: Rok akademicki 2024/25 [2024] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-01 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-08 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-15 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-22 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
2024-10-29 15:00 : 16:30 sala 29
Budynek Wydziału Polonistyki
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Zawisławska
Literatura:

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, PWN, Warszawa.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, 1998, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, wydanie drugie, zmienione, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa 1996 (lub wydania późniejsze).

Klebanowska B., Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim, PWN, Warszawa 2007.

Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa 2010 lub wyd. późniejsze.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), PWN, Warszawa 1998 (lub późniejsze).

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, PWN, Warszawa 1983 (lub inne).

Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa 1963 (lub wydania późniejsze).

Ostaszewska D., Tambor J., 2000, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa

Saloni Z., Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, [w:] Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim, Wrocław 1976.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998 (lub wydania późniejsze).

Zakres tematów:

• Cechy artykulacyjne głosek polskich

• Upodobnienia i uproszczenia wewnątrzwyrazowe

• Upodobnienia międzywyrazowe, wymowa warszawska i krakowsko-poznańska

• Pojęcie fonemu, opozycje fonologiczne, neutralizacja opozycji

• Różne rozumienia pojęcia wyraz. Tradycyjny podział na części mowy. Kryteria klasyfikacji. Problemy dyskusyjne – partykuły, formy imienne czasownika, zaimek.

• Podział leksemów na klasy wg Z. Saloniego.

• Kategorie gramatyczne odmiennych części mowy.

• Pojęcie morfemu. Typy morfemów. Różne sposoby przekazywania informacji gramatycznej – fleksja, aglutynacja, formy analityczne.

• Pojęcie derywatu, podstawy słowotwórczej, tematu i formantu

• Typologia formantów i ich funkcje

• Kategoria i typ słowotwórczy

• Złożenia, zrosty, derywaty od wyrażeń przyimkowych

• Polszczyzna jako język fleksyjny. Budowa formy fleksyjnej – temat i końcówka. Tematy supletywne. Szeregi alternacyjne. Formy defektywne.

• Akomodacja.

• Zdanie, grupa składniowa, części zdania.

• Problem podmiotu i orzeczenia

• Zdanie pojedyncze w ujęciu Z. Klemensiewicza.

• Zdanie złożone w ujęciu Z. Klemensiewicza.

• Konotacja. Schematy składniowe.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna, praca w grupach, prezentacje multimedialne, praca na platformie Kampus UW.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecności: maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. 3 i 4 nieusprawiedliwione nieobecność - wymagane zaliczenie (dodatkowe praca domowa), 5 i więcej nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru jest podstawą niezaliczenia ćwiczeń i niedopuszczenia do egzaminu.

2. Zaliczone wszystkie testy i zadania na platformie Kampus UW (próg zaliczenia 50% + 1).

Zaliczenie 60 godzin ćwiczeń oraz 60 godzin wykładu jest warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu

pisemnego z przedmiotu GOJP. Egzamin odbędzie się w letniej sesji egzaminacyjnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)