Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 24
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ekaterina Bunina-Breś
Literatura:

Materiały internetowe przygotowane przez lektora na platformie językowej Kampus Come CKC. Raz w tygodniu (50%) - samodzielna praca na platformie Kampus (videos, Ted Talks, autentyczne e-artikuły z prasy anglojęzycznej, quizy, ćwiczenia na słownictwo i gramatykę); raz w tygodniu, w poniedziałki, (50%) - zajęcie w klasie z lektorem, gdzie główny nacisk na mówienie z użyciem nowego słownictwa oraz omawianie nowych zagadnień gramatycznych na poziomie zaawansowanym.

W klasie wybrane tematy z:

• Outcomes Advanced Second Edition. Flexi B. H.Dellar, A.Walkley. 2nd edition. NGL, Cengage Learning, 2017.

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY I LETNI:

• PERSONALITY AND RELATIONSHIPS: GET THE IMPRESSION. BUILDING A PERSONAL BRAND.

• THE WORLD OF WORK: ROLES, TASKS, WORKING CONDITIONS AND ABSENTEEISM.

• HEALTH AND ILLNESS: DIFFERENT APPROACHES TO MEDICINE, MIND AND BODY, DEALING WITH STRESS.

• PLAY: ISSUES AROUND GAMING, SPORTS AND EVENTS. ALLITERATED EXPRESSIONS AND EUPHEMISMS.

• NEWS AND THE MEDIA: UNDERSTANDING NEWS STORIES BETTER, THE ISSUES OF CELEBRITIES AND THE MEDIA.

• BUSINESS AND ECONOMICS: MONEY, BANKS AND ECONOMICS. NETWORKING.

• TRENDS: STYLE AND FASHION, THE FASHION INDUSTRY AND BODY IMAGE.

• DANGER AND RISK. IGNORE AT YOUR PERIL: CYBER SECURITY, COMPENSATION CULTURE.

Metody dydaktyczne:

Część internetowa: sylabus tematyczny

W klasie: metoda komunikacyjna, eklektyczna. Techniki: studium przypadku, dyskusji (np. panelowe, piramidowe); debaty; gry dydaktyczne; praca w parach, grupach; odgrywanie ról; metoda ‘burzy mózgów’; mapy mentalny; ekspresja ruchowa, transformacji, parafrazy, etc.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych (platforma CKC) składają się następujące składowe:

• ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej CKC;;

• testy zaliczeniowe w trakcie semestru;

• obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie).

W semestrze letnim student musi także wygłosić prezentację w klasie (ok 8-10 min).

Uwaga: Student musi regularnie robić prace na platformie internetowej CKC (30h), aktywnie uczestniczyć w zajęciach w sali (30h) oraz uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej CKC oraz 60% ze wszystkich prac i testów w klasie w trakcie każdego semestru. Za zaliczenie 60h e-zajęć (30h tradycyjnie, 30h przez Internet), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs półinternetowy języka angielskiego ogólnego na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich wydziałów UW, dla tych wszystkich zainteresowanych ważnymi zagadnieniami kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Obejmuje 120 godzin nauki rocznie, w tym 60 godzin przez Internet i 60 godzin w klasie. Nacisk na poznawanie i pogłębianie znajomości słownictwa, rozumienie ze słuchu, pracę ze specjalistycznym tekstem, umiejętność opisywania różnych aspektów rzeczywistości.

Materiały internetowe znajdują się na platformie CKC. https://kampus.come.uw.edu.pl. O zasadach logowania na nowy kurs informuje lektor na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)