Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 18

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 18 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:00 - 10:30
sala 6B
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:00 - 10:30
sala 6B
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Czubla
Literatura:

Podręcznik wiodący :

Life, second edition, Split Edition B, Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson wydawnictwo- National Geographic Learning

Poziom B2 – Upper-Intermediate

Dodatkowe materiały (przykłady):

First Certificate Language Practice, Michael Vince (MacMillan ),

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, CUP,

Macmillan English Grammar in Context (Advanced)- Michael Vince,

wydawnictwo- Macmillan,

Talking images: Idioms, Lucy Holmes, Sharlene Matharu,

materiały internetowe,,

materiały audio i video, artykuły prasowe powiązane tematycznie i rozszerzające zagadnienia z podręcznika wiodącego,

materiały autorskie lektora.

Zakres tematów:

Semestr letni:

1. The Great Communicator

2. An Inspirational Scientist

3. The King Herself

4. The Right Job

5. First impressions

6. Knowledge and Learning

7. Memory

8. Intelligent Animals

9. Money, Negotiating

10. Cheap Labour

11. The Word of Barter

12. Start-up

Zagadnienia gramatyczne:

1. Articles - revision

2. Relative clauses

3. Adjectives+ -ing or to+ infinitive

4. Verb (+preposition) + noun collocations

5. could, was able to, managed to and succeed in

6.Future in the past

7. Future phrases

8. Verbs with indirect objects

9. Adverbs only, just, even

10. Causative have and get

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, z przewagą komunikacyjnej, biorąca pod uwagę indywidualne potrzeby uczestników kursu.

Formy pracy- indywidualna, w parach i grupach.

Nacisk na wykształcenie/doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się, krytycznego myślenia oraz poszerzanie słownictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru obejmuje:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności bez usprawiedliwienia)

-aktywne uczestnictwo w zajęciach

- własne prezentacje studentów, pisemne i ustne prace domowe, zaliczenie testów

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)