Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II [2900-H-MZ-SD2-JSK] Semestr letni 2023/24
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie II [2900-H-MZ-SD2-JSK]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

P. Głuszkowski, Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Kraków 2018);

S. Morawski, W Peterburku 1827-1838. Wspomnienia pustelnika i koszałki kobiałki, oprac. H. Mościcki, Poznań [1927];

Między Petersburgiem a Wilnem. Pamiętniki Artura Dolińskiego, oprac. M. Korybut-Marciniak, Olsztyn 2014;

A. Kijas, Polacy na Uniwersytecie Charkowskim (1805-1917), Poznań 2005;

F. Nowiński, Polacy na Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym, Warszawa 2013

Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817-1895), oprac. W. Caban, J. Szczepański, Kielce 2015;

W. Zahorski, Moje wspomnienia, oprac. J. Sikorska-Kulesza t. I-II Warszawa 2018-2022

Kozyriew, Udział Polaków w budowie kolei żelaznych południowego Uralu i kolei zachodniosyberyjskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1961, nr 2.

E. Orzeszkowa, Emigracja zdolności, w: Publicystyka Elizy Orzeszkowej, oprac. G. Borkowska, I. Wiśniewska, t. I, Warszawa 2015

Zakres tematów:

Historia Polski XIX i XX wieku – Prezentacja postępów badań seminarzystów przygotowujących prace magisterskie

Kariery zawodowe Polaków z Królestwa Polskiego i ziem zabranych w Rosji – polityczne, społeczne i indywidualne aspekty emigracji zarobkowej do Cesarstwa Rosyjskiego oraz zesłania.

1. Okoliczności i przyczyny podejmowania pracy w Rosji w 1. połowie XIX wieku.

2. Studenci z Królestwa Polskiego i ziem zabranych na rosyjskich uczelniach.

3. Zesłania jako wstęp do pracy w Rosji.

4. Kariery polskich oficerów w armii rosyjskiej.

5. Problemy tożsamościowe – rusyfikacja, imperialny patriotyzm.

6. Relacje zawodowe i towarzyskie Polaków z Rosjanami i nierosyjską ludnością.

7. Polska opinia publiczna o emigracji zawodowej do Rosji.

Metody dydaktyczne:

Część zajęć seminaryjnych będzie przeznaczona na prezentację kolejnych etapów własnej pracy badawczej studentów przygotowujących pracę

magisterską (1. wstępne sformułowanie celu pracy, propozycji źródeł i metody badawczej, 2. przedstawienie stanu badań, 3. przedstawienie

fragmentu pracy); dyskusja. W zależności od potrzeb poświęcimy część zajęć na doskonalenie warsztatu: przygotowanie bibliografii literatury, źródeł, krytyka źródeł, na podstawie których studenci będą pisali prace. Pozostałe zajęcia, o charakterze monograficznym, poświęcone będą

problematyce sformułowanej w tytule i zakresie tematów. Problemy będą realizowane przede wszystkim za pomocą metody biograficznej – na

przykładzie losów konkretnych osób (Tadeusz Bułharyn – dziennikarz i agent, Bronisław i Władysław Zahorski - lekarze, Aleksander Skolimowski -

oficer, Artur Doliński- urzędnik). Lektura ich wypowiedzi (pamiętniki, korespondencja), publicystyki i powieści (E. Orzeszkowa) oraz prac

naukowych będzie podstawą do dyskusji.

Uwagi:

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)