Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od rękopisu do edycji źródła: przygotowanie edycji listów Władysława Abrahama do Władysława Zahorskiego [2900-MK2-REEDZ] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Od rękopisu do edycji źródła: przygotowanie edycji listów Władysława Abrahama do Władysława Zahorskiego [2900-MK2-REEDZ]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-22 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-29 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-06-05 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-06-12 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014;

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006;

I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych z XIX i początku XX wieku, Warszawa 1962;

S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937; D. Świerczyńska, Kłopoty z atrybucją, czyli uwagi o ustalaniu autorstwa, w: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu, Warszawa 2001;

T. Winek, Dziewiętnastowieczne pytania i deklaracje dotyczące wydawania listów, „Sztuka edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” (2019, z. 2);

Listy Wandalina Szukiewicza do Lucjana Uziębły i Władysława Zahorskiego, oprac. H. Ilgiewicz, w: Nieznane listy z Ziem Zabranych, Kielce 2016;

Stefan Kieniewicz - Henryk Wereszycki : korespondencja z lat 1947-1990, oprac. E. Orman, Kraków 2013;

Aleksander Gieysztor: człowiek i dzieło, oprac. M. Koczerska, P. Węcowski, Warszawa 2016.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć – cel (wprowadzenie do

samodzielnego wydawania źródeł narracyjnych,

przygotowanie do druku kilku listów), metody pracy.

Literatura przedmiotu, instrukcje wydawnicze. Definicja

edycji źródła historycznego, rodzaje edycji.

2. Prezentacja postaci nadawcy (Władysław Abraham) i

adresata listów (Władysław Zahorski). Przykłady edycji

listów uczonego. Omówienie problematyki zasad wyboru

źródeł do wydania w postaci edycji.

3. Zakres kwerendy w pracy nad edycją listów. Przekazy

źródła – wybór podstawy wydania.

4. Omówienie wyników kwerendy (poszukiwanie listów

Abrahama i Zahorskiego do siebie), kopiowanie listów ze

skanów.

5. Kolacjonowanie kopii listów z rękopisem.

6. Zapoznanie się z realizacjami i problemami związanymi z

modernizacją tekstów z pierwszej poł. XX wieku.

Modernizacja listów.

7. Przypis rzeczowy a komentarz. Wytypowanie miejsc do

objaśnienia rzeczowego. Analiza przypisów w wybranych

edycjach.

8. Opracowanie nagłówków i legendy.

10. Omówienie treści przypisów opracowanych

indywidualnie i ich redakcja.

11. Praca nad przygotowaniem wstępu – części wstępu, plan

kwerendy do opracowania wstępu do listów.

12. Sporządzenie konspektu wstępu na podstawie

przygotowanego materiału. Redakcja noty edytorskiej.

13. Redakcja wstępu.

14. Rodzaje indeksów, zasady sporządzania indeksów, ślepy

indeks.

15. Podsumowanie wyników pracy.

Metody dydaktyczne:

Praca zespołowa. Przejście całego procesu przygotowania

listów do wydania drukiem: od kwerendy poszukującej

listów do sporządzenia indeksów. Zakładam pracę

indywidualną, a następnie omówienie i opracowanie w

grupie. Każdy etap pracy poprzedzony będzie analizą

instrukcji wydawniczej i literatury przedmiotu, uczącej

zasad wydawania źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia wymagają sporej samodzielności i terminowości w wywiązywaniu się z zadań. Ocenie podlegać będzie przygotowanie się do zajęć – przeczytanie literatury, instrukcji oraz poziom wykonania kolejnych zadań, a także – w związku z pracą grupową – terminowość wykonywania kolejnych prac.

Uwagi:

dr hab., prof. ucz. Jolanta Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)