Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [2105-PP-L-D6SEMI] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [2105-PP-L-D6SEMI]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 204
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Krzysztof Szewior
Literatura:

Literatura służąca rozwojowi i wspomagająca zajęcia:

• dla etyki myślenia – Michał Heller, Molarność myślenia, Kraków 2015;

• dla ogłady ogólnej – Hartmut Kaelble, Społeczna historia Europy, WN PWN, Warszawa 2010;

• dla politologicznego przeglądu:

1. Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, Kraków 2013;

2. W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk – Warszawa 2013;

• dla warsztatu polityka społecznego - A. Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011;

• dla nowego warsztatu badawczego – Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Marcin Zawicki (redakcja naukowa) PWE, Warszawa 2014;

• dla oceny innych – Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, Warszawa 2015;

• dla koneserów – Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych Warszawa 2010;

• dla ogarnięcia wiedzy: Zarządzanie wiedzą, Podręcznik akademicki, redakcja naukowa: Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Warszawa 2008;

• dla rozumienia nowej roli uczelni i wiedzy naukowej – Krzysztof Szewior, Uniwersytet (w) sieci, Warszawa 2021, część III, Wymiary zarządzania wiedzą;

• dla wzbogacenia się – odsyłam do Biura Karier oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres tematów:

Zajęcia będą mieć charakter warsztatowy, punktem wyjścia będzie wstępne ustalenie zainteresowań intelektualnych / badawczych i na tej podstawie poznawanie i przyswajanie warsztatu badawczego.

1. Omówienie założonych efektów uczenia się i wymagań stawianych kursowi. Struktura nauki i jej funkcje.

2. Specyfika studiów na kierunku europeistyka.

3. Specyfika merytoryczna seminarium dyplomowego.

4. Omówienie zainteresowań badawczych przy uwzględnieniu ich związku z kierunkiem studiów.

5. Omówienie specyfiki otoczenia nauki i UW w kontekście kreowania i transferu wiedzy.

6. Prezentacja prac w części odnoszącej się założeń metodologicznych i ich realizacji. Krytyczne spojrzenie.

7. Omówienie i prezentowanie kolejnych faz procesu badawczego.

8. Realizacja zadań przypisanych pkt. c i d.

9. Przygotowanie i prezentacja podsumowania pracy dyplomowej o przeznaczeniu popularyzacji i transferu wiedzy oraz w postaci materiału promującego.

Metody dydaktyczne:

Każdy student jest zobowiazany do prowadzenia Karty pracy dyplomowej dokumentującej postępy w realizacji zadań seminaryjnych.

Student pracuje indywidualnie przy wsparciu promotora.

Student przekazuje promotorowi materiał wykonanego zadania przed seminarium, a następnie referuje zadanie w trakcie zajęć.

Zadanie seminaryjne obejmują wykonanie 16 szczegółowych czynności obejmująych etapy procesu badawczego.

Zadanie 1. Określenie własnych zainteresowań badawczych (hasłowo); własnych kompetencji merytorycznych; kompetencji językowych; doświadczenia praktycznego powiązanego z proponowanym zakresem badań.

Zadanie 2. Zapoznanie się z podstawowymi wyzwaniami społecznymi Polski i świata

Zadanie nr 3. Znaleźć 10 instytucji publicznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, które są kompetentne w interesującym zakresie tzn. zainteresowań badawczych Studenta/-tki.

Zadanie nr 4. Znaleźć 10 instytucji pozarządowych (NGO, think -tanków, fundacji, stowarzyszeń, platform badawczych, clustrów badawczych) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, które są kompetentne w interesującym nas zakresie.

Zadanie nr 5. Wytypowanie i wstępne zapoznanie się z 10 reprezentatywnymi książkami z zakresu własnych zainteresowań badawczych.

Zadanie 6. Wytypowanie i wstępne zapoznanie się z 10 reprezentatywnymi artykułami naukowymi krajowymi i zagranicznymi z zakresu własnych zainteresowań badawczych.

Zadanie 7. Wytypowanie 10 reprezentatywnych artykułów naukowych krajowych i zagranicznych, z zakresu własnych zainteresowań badawczych.

Zadanie 8. Wytypowanie 10 reprezentatywnych raportów / analiz / newsletterów opracowanych przez NGOs, think-tanki krajowe i zagraniczne, z zakresu własnych zainteresowań badawczych.

Zadanie nr 9. Wytypować jeden raport polskiego GUS i jednego zagranicznego urzędu statystycznego oraz UE (KE) na ten sam / zbliżony temat.

Zadanie nr 10. Wskazanie 10 materiałów netograficznych: wykłady, wystąpienia, podcasty reprezentatywnych dla zakresu badań.

Zadanie nr 11. Wskazanie i opracowanie merytorycznej zawartości (max 10) witryn internetowych instytucji, ruchów społecznych, środowisk, materiałów i udostepnianych na nich informacji, reprezentatywnych dla zakresu badań.

Zadanie nr 12. Zapoznać się z głównymi podejściami badawczymi w politologii.

Zadanie nr 13. Zapoznać się z regionalnymi kontekstami badań społecznych.

Zadanie nr 14. Okreslić obszar badawczy – cel badań - pytania badawcze – hipo/-teza badawcza.

Zadanie nr 15. Okreslić metody, narzędzia i techniki badawcze w naukach społecznych.

Zadanie nr 16. Okreslić metodologię badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena obejmuej kryterium rzetelności wykonanego zadania, jego czasowość, systematykę pracy.

Student w trkacie zajęć jest zobowiazany okreslić zakres badań oraz tematykę zgodnie z wymogami i terminem Wydziału.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)