Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria badań historycznych: Teoria historii wojskowości [2900-MZ-K3-MNAG] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria badań historycznych: Teoria historii wojskowości [2900-MZ-K3-MNAG]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mirosław Nagielski
Literatura:

M.HandeIsman, Historyka. Zasady teorii i poznania historycznego, Warszawa 1928;

J.Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006;

J.Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998;

E.Carr, Historia, czym jest ?, Poznań 1999;

S.Kosciałkowski, Historyka. Wstęp do studiów historycznych, Londyn 1954;

M.PawIak, J.Serczyk, Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku, Bydgoszcz 1991;

S.Kieniewicz, O etyce zawodu historyka; w: tenże, Historyk a swiadomosć narodowa, Warszawa 1982, s. 128-142;

T.ManteuffeI, O normach postępowania historyka. O etyce historyka, czyli normach postępowania zawodowego; w: tenże, Historyk wobec historii, Warszawa 1976, s. 5-18;

H.Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003;

B.Miskiewicz, Polska historiografia wojskowa. Próba analizy i syntezy, Poznań 2996;

S.Herbst, Historia wojskowa: tresć, dzieje, metodyka, metodologia; w : tenze; Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t.II, Warszawa 1978, s.23-36;

J.TopoIski, Metodologia historii, Warszawa 1973;

B.Miskiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1964;

W.Moszczeńska, wstęp do badań historycznych, Warszawa 1960; Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI- XVIII w.), pod red. A.Perłakowskiego, Kraków 2011;

Zakres tematów:

1. Omówienie tematyki zajęć, zasad zaliczeń oraz wprowadzenie podstawowych pojęć: historia, historiografia, główne kierunki badań historycznych;

2. Co to jest źródło historyczne; krytyka wewnętrzna i zewnętrzna (hermeneutyczna oraz erudycyjna);

3. Klasyfikacja źródeł historycznych wg J.Topolskiego, B.Miskiewicza, S.Herbsta i innych metodologów;

4. Formy pismiennictwa pamiętnikarskiego i ich analiza (pamiętniki, diariusze, autobiografie, relacje epistolograficzne);

5. Nauki pomocnicze w warsztacie historyka (ich klasyfikacja i wykorzystanie)

6. Badanie autentyczności i wiarygodnosci źródeł historycznych na przykładzie znanych pozycji wydanych w polskiej i obsej historiografii;

7. Znaczenie metod badania zjawisk masowych dla historyka epoki XIX i XX wieku (statystyka i demografia);

8. Specyfika źródeł dt. badań nad historią wojen i wojskowosci i ich typologia w obecnej historiografii ( M.Kukiel, S.Herbst, B.Miskiewicz, T.Nowak oraz W.Majewski);

9. Źródła mówione jako źródła historyczne - ocena obiektywnosci wywiadów; stopień ich wykorzystania przez historyka;

10. Rola archiwów w warsztacie historyka; krytyka źródeł rękopiśmiennych.

11. Periodyzacja dzieł polskiej historiografii, jej kryteria na podstawie prac M.HandeIsmana, M.Kukiela, S.Herbsta czy B.Miskiewicza;

12. Etyka zawodu historyka. Ukazanie podstawowych zasad etycznych w zawodzie historyka w kontekście powstających prac naukowych i popularyzatorskich.

Metody dydaktyczne:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywnosć i przygotowanie studentów do zajęć, w tym merytoryczny udział w dyskusji. Od studenta będzie wymagane przygotowanie referatu na omawiane tematy w trakcie konserwatorium. Możliwa jest nieobecnosć podczas jednego zjazdu w trakcie semestru; druga wymaga odrębnego zaliczenia w formie ustnej tub referatu na piśmie. Warunkiem zaliczenia będzie także zaliczony test na przedostatnich zajęciach w semestrze.

Uwagi:

prof. Mirosław Nagielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)