Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty LOiK dla WUM [3007-WUM] Semestr zimowy 2023/24
Laboratorium, grupa nr 21

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Przedmioty LOiK dla WUM [3007-WUM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 21 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 202
Lokale w budynku Karowa 20 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Wyszyńska
Literatura:

Bednarek J. D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2002

Ciecierska- Zajdel B., 2020, Trening głosu, Warszawa, Edgard

Dimon T., 2018, Anatomy of the Voice. An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches and Speech Therapists, Berkeley, NAB

Emisja głosu nauczyciela. 2006, red. M. Przybysz- Piwko, Warszawa, CODN

Esling J.H, Moisik S.R., Benner A., Crevier-Buchman L., 2022, Voice Quality. The Laryngeal Articulator Model, Cambridge, Cambridge University Press

Jeżowska I., 2016, Kultura fizyczna w służbie techniki wokalnej. Czy metoda wyzwolenia głosu poprzez ruch może być skuteczna w nauce śpiewu?, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 63-73

Kamińska B., 2012., Diagnoza w logopedii artystycznej, w: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s. 481-508

Kamińska B., 2015, Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, Wydawnictwo UMCS

Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., (2004), Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji głosu mówionego i śpiewanego, Audiofonologia, nr 26, s. 81-84

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dabrowa Górnicza

Kowalewska E., Walencik-Topiłko A., 2015, Metodyka diagnozy i terapii głosu, w: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk, s. 270-285

Kreiman J, Sidtis D., 2013, Foundation of Voice Studies. An Interdisciplinary Approach to Voice Production and Perception, Wiley-Blackwell

Kurowska-Janecka A., 2016, Napięcia narządu artykulacyjnego a proces tworzenia głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 53-61

Linklater K., 2012, Uwolnij swój głos, Kraków, PWST

Logopedia artystyczna, 2016, red. B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

Marciniak-Firadza R., 2018, Współpraca logopedy z laryngologiem i foniatrą w procesie rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy, Logopaedica Lodziensia, nr 2, s.107-117

Mirecka U., 2018, Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, UMCS

Olszewski, J., Nowosielska-Grygiel, J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, Logopaedica Lodziensia, nr, s. 91-99

Otorynolaryngologia kliniczna, 2015, red. K. Niemczyk, Warszawa: Medipage, r. 8, Choroby krtani, r. 11, Zaburzenia głosu i mowy, r. 16, Rehabilitacja w otorynolaryngologii

Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, 2020, red. M. Wysocka, B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis

Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 2011, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, PIMP

Płusajska-Otto A., 2017, Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie, Łódź, Wyd. UŁ

Sambor B., Jakowczuk M., 2016, Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń fonacji u osób zawodowo posługujących się głosem, w: Logopedia artystyczna, red: B. Kamińska, S. Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, s. 323-345

Sataloff R., (2017), Professional Voice. The Science and Art of Clinical Care, wyd. 4, San Diego: Plural Publishing

Szkiełkowska A., Kazanecka E., 2011, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa

Tarasiewicz B., 2003, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Kraków, Universitas

Toczyska B., 2007, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, GWP

Toczyska B., 2016, Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk

Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001

Walencik-Topiłko A., 2016, Dobór materiału lingwistycznego oraz zasady prowadzenia ćwiczeń w terapii głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 367-377

Wysocka M., 2013, Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu, Logopedia t. 42, s. 193-202

Wysocka M., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias i. in., Lublin, s. 603-626

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularczyk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia t.37, s. 243-254

Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., 2004, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Zarys foniatrii klinicznej, 2019, red. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zakres tematów:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów logopedii i mają na celu zarówno przygotowanie uczestników do wielogodzinnej, zawodowej pracy głosem jak i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu oraz prowadzenia działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń głosu. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych, ustalenie średnicy dźwięku i wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu odpowiedniej koordynacji oddechowo-fonacyjnej. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też oparte na pracy z tekstem. Podczas pracy nad korektą własnego sposobu tworzenia dźwięku uczestnicy otrzymują również wskazówki metodyczne oraz przegląd technik przydatnych w korygowaniu oddechu, fonacji i rezonansu u pacjentów z zaburzeniami mowy.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, kontrola obecności (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności), prezentacja zaliczeniowa

Uwagi:

Emsja głosu warsztaty dla WUM I rok lic.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)