Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstu [3006-RED3] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Redakcja tekstu [3006-RED3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 110
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Inga Grześczak
Literatura:

1. J. Billingham, Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2013.

2. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

3. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

4. Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, PWN, Warszawa 1996.

5. D. Podlawska, M. Świątek-Brzezińska, Słownik nazw osobowych i miejscowych, ParkEdukacja, Bielsko-Biała, 2008.

6. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1998.

7. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t.1-3, PWN, Warszawa 1981.

8. Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1996.

9. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zakres tematów:

1. Normy językowe.

2. Błędy językowe.

3. Rodzaje stylów (język pisany, język mówiony).

4. Oznaczenia korektorskie.

5. Poprawa błędów i wprowadzanie poprawek przy pomocy znaków korektorskich.

6. Redakcja tekstów literackich:

A) Prozy

B) Poezji

C) Eseju

7. Redakcja haseł słownikowych i encyklopedycznych:

A) Budowa haseł (wyraz hasłowy, hasła gniazdowe, hasła odsyłaczowe).

B) Zapis etymologii i wymowy.

C) Tworzenie zestawu skrótów.

D) Tworzenie siatki haseł.

E) Budowa i specyfika haseł w słownikach językowych.

8. Redakcja tekstów naukowych:

A) Zapis przypisów.

B) Zapis bibliografii (różne warianty).

C) Opracowanie indeksów (osobowych, geograficznych, miejscowych).

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza i rozwiązywanie zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) i czynnego w nich uczestnictwa (wyszukiwania informacji rzeczowych dotyczących omawianych tekstów, ćwiczeń z zakresu stylistyki, frazeologii i ortografii języka polskiego).

Student pisze śródsemestralną pracę ze znaków korektorskich, a na zakończenie semestru – pracę sprawdzającą z redagowania tekstu (tekst literacki, hasło encyklopedyczne).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)