Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [2105-PP-L-D5SELI] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [2105-PP-L-D5SELI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 203
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jarosław Czub
Literatura:

Publikacje zwarte:

• Haas Ernst B (1958), The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces,

• 1950–7, Stevens, London.

• Haas Ernst B. (1964), Technocracy, pluralism and the New Europe, Institute of international studies, University of California, Berkeley, California.

• Haas Ernst B. (1964), Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation, Midwest Political Science Association, Stanford.

• Habermas Jürgen (1999), Teoria działania komunikacyjnego, tom I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tł. Kaniowski Andrzej Maciej, przekład przejrzał Siemek Marek J., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

• Habermas Jürgen (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tł. Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz; wprow. i red. nauk. oraz weryfikacja przekł. Marek Czyżewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Heywood Andrew (2011), Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Hooghe Liesbet, Marks Gary (2001), Multi-level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield publishes, Lanham, Maryland.

• Laumann Edward O., Pappi Franz U. (1976), Network of Collective Action: A Perspective on Community Influence Systems, Academic Press New York.

• Lindberg Leon N. (1963), The political dynamics of European economic integration, Stanford University Press, Stanford.

• Lindberg Leon N., Scheingold Stuart A. (1970), Europe’s would-be polity; patterns of change in the European community, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

• Mansbridge Jane (1992), A deliberative theory of interest representation, [w:] Petracca Mark P. (red.), The Politics of Interests, Westview Press, Boulder.

• Niemann Arne, Schmitter Philippe C. (2009), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford.

• Olson Mancur (1965), The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory Groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.

• Olson Mancur (1982), The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven.

• Pollack Mark A. (2005), Theorizing EU Policy-Making, [w:] Wallace H., Wallace W., Pollack Mark A. (red.), Policy-making in the European Union, Oxford University Press, Oxford, New York.

• Pollack Mark A. (2005), Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance? Annual Review of Political Science, Palo Alto.

• Risse Thomas (2012), Social Constructivism and European Integration, [w:] Weiner Antje, Thomas Diez, European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford.

• Rosamond Ben (2000), Theories of European Integration, Palgrave Macmillan, New York.

• Ruszkowski Janusz, Wojnicz Luiza (2012), Teorie w studiach europejskich, w kierunku nowej agendy badawczej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin–Warszawa.

• Strzyczkowski Franciszek (2012), Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Von Neumann, John, Oskar Morgenstern, Harold W. Kuhn, Ariel Rubinstein (2007, Copyright Date: 1944), Theory of Games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative Edition), Princeton University Press, http://www.jstor.org/stable/j.ctt1r2gkx.

• Wendt Alexander (1999), Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Artykuły:

• Bulmer Simon (1997), New Institutionalism, The Single Market and EU Governance, “WP 97/25, Arena Working Papers”, Oslo.

• Haas Ernst B (1961), International Integration: The European and the Universal Process, “International Organization”, Vol. 15, No. 3, MIT Press, Cambridge.

• Haas Ernst B., Schmitter Philippe C. (1965), Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections about Unity in Latin America, International Organization, Vol. 18, No. 4 MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

• Hall Peter A. Taylor Rosemary C.R. (1996), Political Science and the Three New Institutionalisms, “Political Studies”, Vol. 44.

• Konopacki Stanisław (1998), Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, „Studia Europejskie”, nr 3, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

• March James G., Olsen Johan (1984), The New Institutionalism: Organizational Factor in Political Life, “American Political Science Review”, Vol. 78, No. 3, Cambridge University Press.

• Milward Brint H., Provan Keith G. (1998), Measuring network structure, “Public Administration”, Vol. 76.

• Moravcsik Andrew (1997), Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, “International Organization”, Vol. 51, No. 4, MIT Press, Cambridge.

• Nash John (1950), Equilibrium points in n-person games, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 36, No. 1.

• Nash John (1951), Non-Cooperative Games, “The Annals of Mathematics”, Vol. 54, No. 2.

• Pierson Paul (1996), The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis, “Comparative Political Studies”, Vol. 29, No. 2.

• Vanderschraaf Peter (1999), Introduction: Game Theory and Business Ethics, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 9, No. 1, Retrieved April 27, 2015, http://www.jstor.org/stable/3857631.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – 02.10.2023

2. Temat pracy 1 – koncepcja – 09.10.2023

3. Temat pracy 2 – koncepcja – 16.10.2023

4. Temat pracy 3 – koncepcja – 23.10.2023

5. Plan pracy 1 – koncepcja – 30.10.2023

6. Plan pracy 2 – koncepcja – 06.11.2023

7. Plan pracy 3 – koncepcja – 13.11.2023

8. Plan pracy 4 – koncepcja – 20.11.2023

9. Praca 1 – dyskusja – 27.11.2023

10. Praca 2 – dyskusja – dyskusja – 04.12.2023

11. Praca 3 – dyskusja – dyskusja – 11.12.2023

12. Praca 4 – dyskusja – dyskusja – 18.12.2023

13. Praca 5 – dyskusja – dyskusja – 08.01.2024

14. Praca 6 – dyskusja – dyskusja – 15.01.2024

14. Przesłanie I rozdziału pracy – Podsumowanie wyników nauki i omówienie nakładów pracy studentów (oceny) – 22.01.2024.

Metody dydaktyczne:

• Kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieobecności).

• Aktywność, sprawdzanie przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, praca w grupie.

• Referat problemowy (prezentacja dotycząca zagadnienia problemowego).

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane, komplementarne metody pracy.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu:

1) Aktywność oceniana na każdych zajęciach;

2) Referat problemowy - przygotowanie prezentacji;

3) Zajęcia warsztatowe.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Lack

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)