Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Metodyka archiwalna. Wybrane problemy szczegółowe [2900-M-SA-MAWPS] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Metodyka archiwalna. Wybrane problemy szczegółowe [2900-M-SA-MAWPS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 16:45 : 18:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-04-25 16:45 : 18:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-09 16:45 : 18:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-16 16:45 : 18:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-23 16:45 : 18:15 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kordel
Literatura:

Metodyka pracy archiwalnej, red.S.Nawrocki, S.Sierpowski, wyd.3, Poznań 1998 (lub późniejsze wydania)

Tarkowska Ewelina, Prawne kształtowanie się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Białystok 2015

Zakres tematów:

Problemy opracowania wybranych rodzajów archiwaliów – dokumenty pergaminowe i papierowe, pieczęcie, akta księgi wpisów (kancelaria

królewska, sądowa, miejska), archiwalia rodzinno-majątkowe, archiwalia kartograficzne, problemy wyodrębniania zespołu, nadawania układu

wewnętrznego (systematyzacji), wyboru standardu i poziomu informacyjnego, opisu wybranych rodzajów archiwaliów, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju dziedziny wiedzy.

1. Wykład wstępny.

2. Dokument pergaminowy i papierowy.

Norma: PISMO OKÓLNE NR 7 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 9 grudnia 1981 r. w sprawie wytycznych

dotyczących opracowywania dokumentów pergaminowych i papierowych przechowywanych w archiwach państwowych.

https://www.archiwa.gov.pl/files/przepisy_metodyczne/1981_7.pdf

Literatura: J.Płocha, Zasady archiwalnego opracowywania dokumentów, „Archeion” t.61, 1974, s.7-29

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

3. Metryka Koronna.

Stan opracowania i nowe perspektywy metodyczne.

Inwentarz Metryki Koronnej polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447-1795, oprac. I.Sułkowska – Kurasiowa i M.Woźniakowa,

http://www.agad.gov.pl/inwentarze/Metr_Korx.xml

Analiza sumariuszy

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

4. Akta sądowe okresu księgi wpisów. Akta grodzkie i ziemskie.

Literatura: (do wyboru) J.Bielecka, Inwentarze ksiąg archiwów grodzkich i ziemskich Wielkopolski XIV-XVIII wieku: województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, inowrocławskie, Poznań 1965

J.Bielecka, Metodyka opracowania akt luźnych pochodzących z urzędów i instytucji okresu księgi wpisów, „Archeion” t.61, 1974, s.31-51

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

5. Akta miejskie okresu księgi wpisów.

Norma: PISMO OKÓLNE NR 4 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 22 grudnia 1984 r. w sprawie wprowadzenia

wskazówek metodycznych do opracowania akt miejskich z okresu „księgi wpisów”.

https://www.archiwa.gov.pl/files/przepisy_metodyczne/1984_4.pdf

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

Literatura: K.Ciesielska, Zależność zespołowa akt miejskich i cechowych w okresie Polski przedrozbiorowej, „Archeion” t.55, 1971, s.25-36

6. Pieczęć i inne materiały sfragistyczne

Norma: ZARZĄDZENIE NR 8 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 22 maja 1961 r. w sprawie wytycznych do

opracowania zbiorów pieczęci przechowywanych w archiwach państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz8_1961.pdf

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

7. Archiwa rodzinno-majątkowe.

Norma: Wskazówki metodyczne do opracowywania archiwów podworskich, w: Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie M.Tarakanowska, E.Rosowska, Warszawa 2001, s.488-502

https://www.archiwa.gov.pl/files/przepisy_metodyczne/1983_1.pdf

Literatura: T.Zielińska, Archiwa publiczne w zbiorach prywatnych, „Miscellanea Historico-Archivistica” t.15/16, 2008-2009, s.5-13, T.Zielińska,

Archiwum Roskie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Miscellanea Historico-Archivistica” t.18, 2011, s.221-233

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

8. Archiwalia kartograficzne.

Norma: ZARZĄDZENIE Nr 11 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad

porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz11_2018.pdf

Literatura: A.Bartoszewicz, H.Bartoszewicz, Źródła kartograficzne do dziejów ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVII do początku XIX wieku,

„Archeion” t.115, 2014, s.433-486

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

9. Dokumentacja techniczna.

Norma: Zarządzenie Nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/zar_09_2000.pdf

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

10. Akta notarialne.

Norma: ZARZĄDZENIE NR 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 15 lipca 1998 r. w sprawie opracowywania akt notarialnych

w archiwach państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz20_1998.pdf

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

11. Akta instytucji kościelnych.

Literatura: M.Dębowska, Problem zespołowości w praktyce archiwów kościelnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ

Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, t.81, 2004, s.49-57

Analiza stron internetowych archiwów kościelnych.

12. Akta metrykalne.

Norma: ZARZĄDZENIE Nr 5 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie postępowania z

aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych

https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik_urzedowy_2020.html

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

13. Akta hipoteczne.

Norma: Decyzja nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_1_2007.pdf

Literatura: M.Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, „Archeion” t.97, 1997, s.137-140

Sławomira Krupa (Archiwum Państwowe w Katowicach) Metodyka opracowania akt hipotecznych i gruntowych przechowywanych w archiwach

państwowych

Metodyka opracowania akt instytucji wymiaru sprawiedliwości w ś (archiwa.gov.pl)

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

14. Akta instytucji gospodarczych.

Literatura: H.Kapiszewski, Odrębność zespołowa akt Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie z okresu okupacji, „Archeion” t.42, 1956, s.25-41

Analiza na www.szukajwarchiwach.pl

15. Wykład podsumowujący.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu źródłowego, analiza tekstu historiograficznego, dyskusja, wykład, referaty na podstawie wskazanej literatury, pokaz archiwalny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Uwagi:

dr Jacek Kordel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)