Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Współczesne systemy zarządzania dokumentacja [2900-L-SA-WSZD] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Współczesne systemy zarządzania dokumentacja [2900-L-SA-WSZD]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-18 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-04-25 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-09 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-16 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-23 11:30 : 13:00 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kordel
Literatura:

Wybrana literatura przedmiotu:

Abgarowicz G., Perłakowska E., Prasal A., Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Warszawa 2018

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor, Warszawa 2013

Szpil T., MoReq2010:Modular Requirements for Records Systems – „dobre praktyki” dla Elektronicznych Systemów Zarządzania, „Archeion”

113 (2012)

Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 r., red. H. Robótka, Toruń 2013

Zakres tematów:

1. Zagadnienie współczesnych systemów zarządzania dokumentacją – wykład wstępny

2. Prawodawstwo regulujące konstrukcję systemów EZD

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury

dokumentów elektronicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z

dokumentami elektronicznymi

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i

informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

3. Zastosowania systemów elektronicznych w działalności podmiotów publicznych.

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor, Warszawa 2013, s.161-208,

A. Bednarek, B. Białecka, Analiza i doskonalenie informatycznych systemów zarządzania dokumentami, „Zeszyty Naukowe - Politechnika

Śląska. Organizacja i Zarządzanie”, 52 (2011), s. 87-97

A. Jędrzejczyk, System elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w jednostce administracji publicznej i ocena wybranych aspektów

wdrożenia, „Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły

Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk” 1 (2016), s. 57-91.

4. System EZD PUW: podstawowe pojęcia i procedury, rejestracja i rejestry, tworzenie i formowanie sprawy, czynności kancelaryjne wykonywane

przez punkty kancelaryjne i pracowników merytorycznych.

5. Systemu EZD PUW, eDOK, EZD RP

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. G. Szpor, Warszawa 2013, s.78-125

6. Prezentacja stosowania systemu EZD PUW. Ćwiczenia terenowe. Wizyta w archiwum zakładowym instytucji publicznych (w ubiegłym roku

odwiedziliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

7. Rola archiwisty w systemie teleinformatycznym. Wykład podsumowujący.

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza dokumentów źródłowych i literatury, dyskusja, wizyty w archiwach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Uwagi:

dr Jacek Kordel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)