Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych [2900-MK2-SPA-EZH] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych [2900-MK2-SPA-EZH]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

1 / Podręczniki: J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014; R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

2 / Instrukcje wydawnicze, w: J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

3 / artykuły w tomach studiów pod red. A. Perłakowskiego: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.)(Kraków 2011); Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy, (2015); Edytorstwo źródeł: różne drogi - wspólny cel (2017); Edytorstwo źródeł – od instrukcji do edycji (2022); w tomach studiów pod red. J. Sikorskiej-Kuleszy: Edytorstwo źródeł XIX wieku. Problemy teoretyczne i praktyka edytorska, (Warszawa 2016); Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, (2017); Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, (2018); Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi: warsztat edytora, (2021) oraz w czasopiśmie „Sztuka edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” (t.1-22).

4 / Edycje źródłowe: M. Langiewicz, Pisma, oprac. Helena Rzadkowska, Kraków 1971; Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796), T. 1, oprac. Z. Zielińska, Warszawa 2022; Diariusz Sejmu z roku 1830-1831; t. II, cz. 1, oprac. E. Rostworowski, Kraków 1909; Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (lata 1867-1868), oprac. Z. Fras i S. Pijaj, Kraków 2001; Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego styczeń-sierpień 1863, oprac. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław-Warszawa 1974; Administracja polska a Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948: materiały interwencyjne Biura Łącznika Wojewody Szczecińskiego do Władz Wojskowych Polskich i Radzieckich w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie, oprac. A. Wojtaszak, Szczecin 2001; Publicystyka społeczna. Eliza Orzeszkowa, oprac. I. Wiśniewska, Kraków 2005; Czego chce współczesna kobieta?: problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, wybór i oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2013.

Zakres tematów:

1. Edycja źródłowa, edytorstwo źródeł historycznych -definicje. Rodzaje edycji źródłowych. Kryteria wyboru źródeł do wydania. Warsztat edytora: literatura przedmiotu, instrukcje wydawnicze, czasopisma.

2. Wybór podstawy wydania - zasady ogólne, procedury ustalania statusu przekazów źródeł różnej proweniencji; zakres kwerendy edytora. Zapis odmianek i wariantów.

3. Przygotowanie tekstu do druku: kopiowanie i kolacjonowanie. Transliteracja, transkrypcja, modernizacja. Uproszczenia.

4. Aparat krytyczny – przypisy tekstowe, błędy, braki w tekście, korektury, lekcje wątpliwe – sposoby postępowania.

5. Redakcja wydawnictwa (1) – nagłówki, legendy. Ćwiczenie – edycja źródła proweniencji administracyjnej.

6. Redakcja wydawnictwa (2) – przypisy rzeczowe, zakres wstępu, indeksy. Ćwiczenie – przypis, nota edytorska

7. Edycja cyfrowa i edytorstwo w świecie elektronicznym.

Metody dydaktyczne:

Analiza realizacji kolejnych faz pracy nad przygotowaniem edycji w wybranych edycjach źródłowych; ćwiczenia – w grupach lub przy tablicy -w sporządzaniu nagłówka, legendy, przypisów i modernizacji. Dyskusja na podstawie literatury.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega przygotowanie się studenta do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Uwagi:

Prof. ucz. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza

Prof. ucz. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)