Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Zarządzanie dokumentami i archiwum bieżącym w instytucji. [2900-L-SA-ZDIAB] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Zarządzanie dokumentami i archiwum bieżącym w instytucji. [2900-L-SA-ZDIAB]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-09 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-16 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-23 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-06-06 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Kordel
Literatura:

Wybrana literatura:

Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. M. Jabłońska, Toruń 2015

P. Bunkowska, M. Jabłońska, H. Robótka, Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2006

Vademecum kancelaryjno-archiwalne, red. K. Stryjkowski, Poznań 2001

Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011

Współczesna biurowość w administracji publicznej Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku, red. E. Gajewska, Toruń 2013

Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2018

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen, M. Jabłońska, Toruń 2016

Zakres tematów:

Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji w programie ćwiczeń (tak za względu na konieczność pogłębienia pewnych zagadnień, jak i dezyderaty zgłaszane przez uczestników zajęć).

Kancelaria i archiwum bieżące – problemy i metody badania.

Omówienie literatury przedmiotu

Kancelaria - problemy organizacji.

Pojęcie kancelarii, organizacja kancelarii, czynności kancelaryjne, systemy kancelaryjne.

- Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 164; Rozporządzenie Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji, Dziennik Ustaw 2015 poz. 1743.

Pojęcia związane z zarządzaniem dokumentacją, kancelarią i archiwum bieżącym.

- H. Robótka, Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne

Problemy zarządzania dokumentacją masową – teorie i strategie.

- M. Konstantkiewicz, Zarządzanie dokumentacją w polskim prawie, w: Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Degen i

M.Jabłońska, Toruń 2016, s. 59-75.

Instrukcja kancelaryjna – obieg i klasyfikacja akt, problemy praktyczne konstrukcji, tworzenie i ewidencja spraw, problemy wartościowania.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67

- Instrukcja kancelaryjna i regulamin biurowy dla większych miast niewydzielonych, Warszawa 1939

Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego zastosowanie w kancelarii. Problemy tworzenia.

- A. Regliński, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Warszawa 2013

Jednolity rzeczowy wykaz akt UW

- Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego

rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

Ewidencja archiwum zakładowego.

Spisy zdawczo-odbiorcze.

Brakowanie akt. Ewidencja brakowania.

Ćwiczenia praktyczne

Zasób archiwum zakładowego. Wokół czynników kształtujących zawartość zasobu archiwum zakładowego.

- W. Chorążyczewski, Czy w archiwach bieżących przechowuje się zespoły archiwalne?, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory" 2, 2008, s. 39-48.

Archiwum zakładowe w muzeum.

- Andrzej Szczepaniak, Archiwalia i archiwum w muzeum państwowym – stan obecny i potrzeby, "Problemy archiwistyki" 1, 2009, 1, s. 7-11

Społeczne funkcje archiwum zakładowego.

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza dokumentów źródłowych i literatury, dyskusja, wizyty w archiwach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są trzy nieobecności, druga i trzecia z nich wymaga zaliczenia na dyżurze.

Uwagi:

dr Jacek Kordel

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)