Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hebrajski- poziom początkujący [3623-HEBOA1] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język hebrajski- poziom początkujący [3623-HEBOA1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala 108
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 110
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Angelika Adamczyk
Literatura:

- Podręcznik wiodący: "Hebrajski nie gryzie", A. Adamczyk, M. Dudzik-Rudkowska, wyd. Edgard, Warszawa 2022.

- Materiały dodatkowe: materiały własne, ćwiczenia autorskie, dialogi, piosenki, filmy

- Słowniki:

Klugman A., Nowy słownik polsko- hebrajski, hebrajsko- polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004.

www.iwrit.pl

http://morfix.mako.co.il/

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1) Alfabet, zasady czytania i pisania. Przedstawianie się. Pytanie o imię.

2) Skąd jesteś?

3) Mówimy o sobie.

4) Kto to jest? Co to jest?

5) W restauracji.

6) Liczebniki.

7) Która godzina?

8) Ile to kosztuje?

9) Rodzina.

10) Zakupy.

11) Mieszkanie.

12) Ubrania.

Gramatyka:

- czasownik - formy w czasie teraźniejszym i w bezokoliczniku,

- regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczownika,

- formy przymiotnika,

- liczebniki do 100,

- odmiana "le" oraz "szel", '

- status constructus,

- czasowniki modalne,

- nota accusativu.

Metody dydaktyczne:

• symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• dyskusje

• metody audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- kolokwia,

- prace pisemne,

- zaliczenie pisemne na koniec semestru

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, student powinien być obecny na minimum 18 zajęciach w semestrze, uzyskać co najmniej średnią ocenę dostateczną z kolokwiów oraz prac pisemnych, a także co najmniej ocenę dostateczną z testu zaliczeniowego na koniec semestru.

Uwagi:

1. semestr nauki języka. NOWA GRUPA OD PODSTAW.

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę!!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego !) w terminie:

26.01-30.01.2024

W terminach:

01.02.-19.02.2024

23.02-27.02.2024 (II tura, korekty)

można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)