Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTC1-GE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sylwia Twardo
Literatura:

Dellar H., Walkley A., Outcomes, Advanced, National Geographic Learning

Split Edition A

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

Tematy: Relationships; Culture and Identity; Politics; Going out, Staying in

Umiejętności: speaking: challenging statements, giving opinions, commenting; writing: evaluating data, reviewing an event, the English paragraph; vocabulary development

SEMESTR LETNI

Tematy: Conflict and Resolution; Science and Research; Nature and Nurture

Umiejętności: speaking: defending and excusing, expressing surprise and disbelief, speaking with emphasis; writing: a report, an opinion essay; vocabulary development

Metody dydaktyczne:

Eklektyczna

Nacisk na komunikację, rozwój słownictwa, umiejętność rozumienia języka pisanego i mówionego.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe:

40% – zadania na platformie językowej Moodle (Internet);

30% – obecność i aktywność na zajęciach w real time (aplikacja Zoom);

30% – test końcowy/zaliczeniowy

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej Moodle. Liczba dopuszczalnych nieobecności (bez usprawiedliwienia) na zajęciach w real time – 2 w semestrze. Za zaliczenie semestru zajęć (30h pracy przez Internet + 30h pracy zdalnej w real time), czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

W przypadku wymogu pracy zdalnej zajęcia będą prowadzone w aplikacji Zoom.

Zajęcia asynchroniczne na platformie http://szjo-moodle.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)