Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka. Archiwa na świecie [2900-MK1-SA-AS] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Archiwistyka. Archiwa na świecie [2900-MK1-SA-AS]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala E
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-15 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-04-22 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-04-29 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-06 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
2024-05-13 09:45 : 11:15 sala E
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Leśniewski
Literatura:

- Archiwa: przepisy prawne (2000-2007), red. Rafał Galuba, Poznań 2007;

- Archiwistyka na studiach historycznych, red. Wanda K. Roman, Toruń 2002;

- Dictionary of Archival Terminology, 2nd Edition, International Council on Archives, München-New York-London-Paris 1988;

- Dictionary of Archival Terminology ICA(projekt 3 wyd.)

http://www.staff.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/intro.htm;

- „Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian”, [w:] Materiały z Międzynarodowej Konferencji Toruń 20-21 kwietnia 2007, red. H. Robótka, Toruń 2007;

- R. Pearce-Moses A Glossary of Archival and Records Terminology http://www.archivists.org/glossary/index.asp;

- Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003;

- H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989;

http://www.archiwa.gov.pl/

http://www2.nationalarchives.gov.uk/default.htm

http://www.nas.gov.uk/

http://www.bl.uk/

http://www.ouls.ox.ac.uk/bodley

http://www.national-army-museum.ac.uk/

http://www.archives.gov/publications/prologue/2004/summer/nat-archives-70.html

http://www.archives.gov/foia/

http://www.archives.gov/about/laws/egov-act-section-207.html

http://www.archives.gov/research/alic/reference/state-archives.html

http://www.archives.gov/presidential-libraries/

http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/History/U_S__History/Archives/Presidential_Libraries/

http://www.loc.gov/loc/legacy/

http://www.loc.gov/about/lcorgchart.pdf

http://www.loc.gov/about/reports/

http://www.digitalpreservation.gov/

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne, omówienie tematyki zajęć.

Dariusz Grot, „Dostęp do archiwów, a inne prawa i wolności”, „Archeion” t.CIX, 2006, s.10-39;

Claes Gränström, „Społeczny dostęp do informacji archiwalnej”, „Archeion” t. CI, 2000, s. 25-35;

Roman Kusyk, „Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne”, „Archeion” t. CVII, 2004, s. 285-298;

Adrian Niewęgłowski, „Digitalizacja materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego”, „Archeion”, t. CXXII, 2021, s. 365–392

2. Historia i podstawy prawne funkcjonowania współczesnych archiwów brytyjskich.

Public Records Act 1958,

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1958/51/pdfs/ukpga_19580051_en.pdf

Public Records Act 1967,

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/44/pdfs/ukpga_19670044_en.pdf

Data Protection Act 1998,

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents

Freedom of Information Act 2000,

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents

Wilma MacDonald, Keeping Safely the Public Records: The PRO Act of 1838, w: “Archivaria. The Journal of the Association of Canadian Archivists”, nr 28, 1989, ss. 151-154; http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/viewFile/11577/12523

Daniel Adam Groszek, Archiwa w Wielkiej Brytanii – organizacja i działalność, w:, „Teki Archiwalne”. Seria nowa t. 10 (32), Warszawa 2009, s. 5-29;

Vanessa Carr, The Public Record Office, The National Archives and the historian,

http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/PRO_TNA.html

Philipa Levine, History in the Archives. The Public Record Office and its Staff, 1838-1886, w: “English Historical Review”, t. CI, 1986, nr 398, ss. 20-41.

3. Brytyjskie National Archives omówienie i charakter http://www2.nationalarchives.gov.uk/default.htm

Vanessa Carr, The Public Record Office, The National Archives and the historian,

http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/PRO_TNA.html

Philipa Levine, History in the Archives. The Public Record Office and its Staff, 1838-1886, w: “English Historical Review”, t. CI, 1986, nr 398, ss. 20-41.

Anne Thurston, Records of the Colonial Office, Dominion Office, Commonwealth Relations Office and Commonwealth Office, London 1997, ss. 62-68. (ksero)

4. British Library czyli biblioteka jako archiwum

British Library Act 1972, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/54/pdfs/ukpga_19720054_en.pdf;

http://www.bl.uk/;

5. System archiwalny USA i jego specyfika http://www.archives.gov/about/history/timeline.html; http://www.archives.gov/foia/;

http://www.archives.gov/about/laws/egov-act-section-207.html;

http://www.archives.gov/locations/;

Jerzy Skowronek, Z pobytu w archiwach amerykańskich i polskich w USA, w :, „Archeion”, T. 93: 1994, s. 7 – 38;

Kamil Klimiuk, Archiwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – organizacja i działalność, „Teki Archiwalne”. Seria nowa t. 10 (32), 2009, s. 31-45.

Bartosz Nowożycki, Archiwum Narodowe we współczesnym systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Archeion” T. 115: 2014, s. 73-95;

6. Historia i współczesność National Archives and Records Administration (NARA)

http://research.archives.gov/description/299840; http://www.archives.gov/publications/prologue/2004/summer/nat-archives-70.html

Donald R. McCoy, The Struggle to Establish a National Archives in the United States, ss. 1-15, http://www.archives.gov/about/history/sources/mccoy.pdf;

Rodney A. Ross, The National Archives: The Formative Years, 1934-1949, ss.33-49, http://www.archives.gov/about/history/sources/ross.pdf;

Trudy H. Peterson, The National Archives: Substance and Shadows, 1965-1980, ss. 65-81, http://www.archives.gov/about/history/sources/peterson.pdf;

Robert M. Warner, The National Archives. A Memoir, 1980-1985, ss. 83-91, http://www.archives.gov/about/history/sources/warner.pdf;

7. Biblioteki prezydenckie oraz Biblioteka Kongresu jako element systemu archiwalnego USA

http://www.archives.gov/research/alic/reference/state-archives.html;

http://www.archives.gov/presidential-libraries/;

http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/History/U_S_History/Archives/Presidential_Libraries/;

http://www.loc.gov/loc/legacy/

http://www.loc.gov/about/lcorgchart.pdf

http://www.loc.gov/about/reports/

http://www.digitalpreservation.gov/

8. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w postaci wykładu przemieszanego z formami ćwiczeniowymi. Podstawa zajęć będzie lektura zadanych materiałów. Ważnym, elementem procesu dydaktycznego będzie analiza dokumentów prawnych oraz omawianie artykułów i innych tekstów poświeconych prezentacji i analizie historii i współczesności systemów archiwalnych krajów anglosaskich. Omawiane będą także bazy i inwentarze on-line wybranych archiwów.

Prowadzący będzie się także dzielił własnycmi doświadczeniami pracy w tych archiwach.

Uwagi:

prof. dr hab. Michał Leśniewski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)