Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium badawcze [3007-M1A3LB] Semestr zimowy 2023/24
Warsztaty, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Laboratorium badawcze [3007-M1A3LB]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Warsztaty [WAR], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45
sala 215
Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8 jaki jest adres?
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala 215
Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8 jaki jest adres?
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala 46
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 46
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Gabriela Jankun-Dopart
Literatura:

Kita Małgorzata, Wywiad prasowy. Język - gatunek-interakcja, Katowice 1998.

Sobczak Barbara, Wywiad telewizyjny na żywo. charakterystyka gatunku, Poznań 2006.

Bielecka Prus Joanna, Badacz jako artysta, artysta jako badacz. Założenia metodologiczne działań artystycznych w procesie badawczym ABR (art-based-research), https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/7855

Pozostałe potrzebne lektury i materiały audiowizualne będą podawane na bieżąco przez prowadzącą podczas zajęć. Obowiązkowe jest zapoznanie z treścią wzorcowych materiałów prasowych (trzy wywiady z reżyserami) oraz audiowizualnych (nagranie nieopublikowanego wywiadu z Agnieszką Holland).

Zakres tematów:

Główny nacisk zostanie położony na metodologię wywiadu z twórcami filmowymi (głównie reżyserzy i scenarzyści) oraz praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności w rozmowie z wybranymi filmowcami. Zajęcia przeznaczone są dla studentów bez warsztatu filmoznawczego. Nabędą oni wiedzę, która ułatwia przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy na temat filmu z perspektywy polonistycznej i kulturoznawczej.

Całość zajęć zaplanowano jako uzupełnienie kompetencji polonisty żywo zainteresowanego światem aktualnej kultury i sztuki filmowej. Kurs przeznaczony dla osób, które chciałyby połączyć kompetencje polonisty z pracą dziennikarską.

Metody dydaktyczne:

Forma wykładowa i konwersatoryjna, prezentacja zrealizowanych zadań.

Po ukończeniu kursu student zna metody, które pomagają w samodzielnym przeprowadzeniu rozmowy z wybranym filmowcem, dotyczącą kontekstów literackich i kulturowych filmu, problemów adaptacji filmowej oraz odniesień dzieła do historii i życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę złożą się twórcza i kontrolowana obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność!), realna znajomość lektur i przekazanych grupie materiałów oraz realizacja końcowych projektów, czyli przeprowadzenie wywiadu z wybranym twórcą filmowym w wersji prasowej lub zarejestrowanej jako audio/wideo.

Uwagi:

Laboratorium badawcze: filmowo-artystyczne

Terminy zajęć:

18.12.2023, godz. 13.15 do 16.30 (w tym 15 min. przerwy),

19.12.2023, godz. 9.45 do 13.00 (w tym 15 min. przerwy),

8.01.2024, godz. 13.15 do 16.30 (w tym 15 min. przerwy),

9.01.2024, godz. 9.45 do 12.45 (w tym 15 min. przerwy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)