Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeczpospolita Obojga Narodów XVI-XVII w. Społeczeństwo-wojsko-parlamentaryzm [2900-SD21MNKB] Semestr letni 2023/24
Seminarium dyplomowe, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Rzeczpospolita Obojga Narodów XVI-XVII w. Społeczeństwo-wojsko-parlamentaryzm [2900-SD21MNKB]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 14
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Konrad Bobiatyński, Mirosław Nagielski
Literatura:

U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008

M. Jucas, Unia polsko-litewska, Toruń 2004

J. Maroń, Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy, Wrocław 2011

G. Parker, Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008

A. Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763, Warszawa 2002

M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII wieku, Toruń 1992

J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965

H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów, t. II-III, Warszawa 2004, 2008

A. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie. Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013

Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r., pod red. J. Sikorskiego, t. I-II, Warszawa 1965

Zakres tematów:

Seminarium jest poświęcone funkcjonowaniu instytucji ustrojowych i wojska w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim, na tle przemian zachodzących w Europie Zachodniej, począwszy od unii lubelskiej aż po kres panowania Jana III Sobieskiego.

Planowane tematy:

Referaty i dyskusje nad przygotowywanymi pracami

dyplomowymi:

- flota kaperska Augusta II Wettina na początku wielkiej wojny północnej 1700-1701

- mentalność i system wartości żołnierzy armii koronnej epoki Wazów w świetle ich testamentów

- dyskurs polityczny w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569-1655

- klientela wojskowa Janusza Radziwiłła w świetle jego korespondencji

- poglądy Adama Kisiela w kwestii rozwiązania problemu kozackiego w latach 1648-1651

- stosunek szlachty bełskiej do najważniejszych problemów zagranicznych państwa podczas panowania Zygmunta III Wazy.

- hrabstwo mirskie pod koniec XVII w.

- wojska prywatne Tomasza Zamoyskiego

- geneza sądu sejmowego pod koniec XVI w.

- poglądy Stanisława Koniecpolskiego na sprawy kozackie

Nauka neografii staropolskiej na przykładach:

- korespondencji

- materiałów sejmikowych (instrukcji poselskich i laudów sejmikowych)

- diariuszy sejmowych i kancelaryjnych

- aktów komisji wojskowo-skarbowych

Dyskusja nad nowych pracami dotyczącymi historii wojskowości, społeczeństwa, parlamentaryzmu w XVI-XVII w.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja nad referatami osób przygotowujących prace dyplomowe

- dyskusja nad nowymi pozycjami książkowymi z epoki nowożytnej

- nauka neografii staropolskiej

Uwagi:

dr hab., prof. ucz. Konrad Bobiatyński

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)