Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski XIX w. - ćwiczenia [2900-LZ-HPL19-C] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia Polski XIX w. - ćwiczenia [2900-LZ-HPL19-C]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Sikorska-Kulesza
Literatura:

Literatura podana pod tematami.

Zakres tematów:

8 X – Zajęcia wprowadzające. Syntezy historii Polski; bibliografia historii Polski XIX. Terminologia dotycząca migracji. Typologia i chronologia migracji na i z terytorium d. Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. (A. Chwalba, J. Zdrada, J. Buszko, S. Wiech);

W. Wysoczański, Siatka pojęciowa migracji w ujęciu językowym, w: Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wrocław 2006

22 X Doświadczenie zesłania. Rodzaje i skala zesłań w głąb Rosji po powstaniu styczniowym.

„Wracać do Was i klepać biedę nie myślę…”: listy z Syberii 1873–1879, oprac. E. Niebelski, Lublin 2013

E. Niebelski, Dziewiętnastowieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia. Listy z zesłania Jana i Marceliny, Lublin 2005

Zesłańcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, oprac. Z. Strzyżewska, Warszawa 2001

5 XI Wybory tożsamościowe. Przypadek Aleksandra hr. Bispinga. Pamiętniki J. Gieysztora i W. Zahorskiego (kserokopie fragmentów);

J. Pająk, J. Szczepański, Pamiętniki i listy autorów polskich z XIX wieku w zasobach lwowskich, w: Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, Kielce 2017 (aneksy do artykułu dotyczące Bispinga)

19 XI Dysputa o emigracji inteligencji z ziem polskich na Wschód i Zachód.

Eliza Orzeszkowa, Emigracja zdolności, ”Kraj”1899, nr 16 (przedruk w:E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, Kraków 2005;

J. Jedlicki, Kwestia nadprodukcji inteligencji w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, w: Inteligencja polska pod zaborami. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978.

3 XII Emigracja zarobkowa do Rosji.

W. Zahorski, Wspomnienia, wybrane rozdziały z t. I i II, A. Doliński, „Między Wilnem a Petersburgiem”, Olsztyn 2014;

A. Skolimowski, Polak w carskim mundurze, Warszawa 2015;

A. Pilch, Migracje w głąb Rosji, w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.), pod red. A. Pilcha, Warszawa 1984

17 XII Chłopska emigracja zarobkowa do Europy Zachodniej i za Ocean. Gorączka brazylijska. Doświadczenia emigracyjne polskich emigrantów w

Ameryce i Prusach.

Listy emigrantów z Brazylii i Ameryki Północnej, dowolne wyd. (wybór); J. Wojciechowski, Życiorys własny, Wyd. z 1971 r. (fragmenty)

14 I Dyskurs wokół emigracji zarobkowej z ziem polskich.

Listy z Brazylii Adolfa Dygasińskiego specjalnego delegata Kuriera Warszawskiego, Warszawa 1891 (fragmenty); fragmenty artykułów z „Polskiego Przeglądu Emigracyjnego” (Lwów).

28 I Na marginesie emigracji zarobkowej. Handel kobietami.

S. Posner, Nad otchłanią (W sprawie handlu żywym towarem), Warszawa 1903

A. Jakubczak, Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami, Warszawa 2022

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu źródłowego, dyskusja w grupie, przygotowanie prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowania do zajęć i aktywnego udziału. Nieobecności wymagają zaliczenia.

Uwagi:

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)