Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żydzi pod zaborami - źródła i ich interpretacje [2900-JSL-ZPZINT] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Żydzi pod zaborami - źródła i ich interpretacje [2900-JSL-ZPZINT]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-29 11:30 : 13:00 sala 2
Budynek Pomuzealny
2024-06-05 11:30 : 13:00 sala 2
Budynek Pomuzealny
2024-06-12 11:30 : 13:00 sala 2
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Artur Markowski
Literatura:

Źródła będą przekazywane studentom sukcesywnie.

Opracowania:

- Freeze Ch.Y., Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia, Hanover 2002, s. 51-63 i 110-128.

- Walicki J., Dozory Bóżnicze w teorii i w działaniu. Polska Środkowa 1821–1866 [w:] Historia,

społeczeństwo, gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie

pracy naukowej, red. S. Pytlas, J. Kita, Łódź 2006, s. 110-120.

- Rybińska A., Mykwa niechciana - mykwa zapomniana? Mykwa nieobecna w procesie modernizacji Żydów niemieckich w XIX wieku? [w:] Mykwa – rytuał i historia, red. J. Lisek, Wrocław 2014, s. 85-100.

- Bergman E., Mykwy w Warszawie, i „Mazowsze 1999”, nr. 12, s. 55-64.

- Assaf D., The Regal Way. The Life and times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford 2002, s. 267-282.

- Wodziński M., Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003, s. 46-80.

- Stanpfer Sh., Lithuanian Yeshivas of the Nineteenth Century. Creating a Tradition of Learning, Cambridge 1995, s. 116-142.

- Kopstein J., Pogroms [w:] Key Concepts in the Study of Antisemitism, Cham 2021, s. 215-228.

- Endelman T., Jewish Converts in Nineteent-Century Warsaw: A Quantitative Analysis, “Jewish Social Studies” 1997, vol. 4, No 1, s. 28-59.

- Mendelsohn E., Class Struggle in the Pale. The Formative Years of Jewish Workers` Movement in Tsarist Russia, Cambridge 1970, s. 1-26.

- Piechenin I., The Jewish Press in Russian Empire (na prawach maszynopisu).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Rodzina i gospodarstwo domowe

3. Żydowska samorządność w XIX w.

4. U źródeł nowoczesności: mykwa i jej dziewiętnastowieczne odsłony

5. Chasydyzm jako system zależności klientalnych

6. Pożytki z bycia maskilem: handel etrogami

7. (nie)pobożni jeszybotnicy

8. Co to jest pogrom?

9. Religijna dezercja: konwersja na chrześcijaństwo jako procedura

10. Żydzi w gospodarce wiejskiej

11. Bractwo pogrzebowe i patologia organizacji

12. Żydowscy rewolucjoniści

13. Co było przyczyną ubóstwa Żydów w XIX wieku?

14. Co słychać na prowincji: żydowska prasa lokalna przed 1914 r.

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupach, krótkie referaty

Metody i kryteria oceniania:

Materiały źródłowe to w części dokumenty rękopiśmienne po polsku, druki w po polsku, angielsku i w jidysz. Na każdych zajęciach będziemy zdobywali kompetencje w analizie innych materiałów źródłowych: wspomnień, dokumentów urzędowych, literatury z epoki, fotografii, ulotek i prasy.

Studenci zobowiązani są do przygotowania źródła do analizy, to znaczy rozczytania tekstu, wyjaśnienia występujących tam pojęć, identyfikacji osób, przeliczenia dat.

Oceniana będzie aktywność na zajęciach i wkład w rozwiązywanie rozpatrywanych w czasie zajęć problemów badawczych.

Dopuszczam jedną nieobecność w czasie semestru, pozostałe należy zaliczyć na dyżurach.

Uwagi:

dr hab., prof. ucz. Artur Markowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)