Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza literatura polska [3007-S1A1NL] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Najnowsza literatura polska [3007-S1A1NL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 8
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Czardybon
Literatura:

1. Pokolenie „brulionu”

Literatura podmiotu: Marcin Świetlicki, Zimne kraje: wiersze 1980–1990, „Brulion”, Kraków; Warszawa 1992 (wybrane wiersze).

Marcin Baran, Zabiegi miłosne, Baran i Suszczyński, Kraków 1996 (wybrane wiersze).

Jacek Podsiadło, Arytmia, Fundacja „Brulionu”, Kraków; Warszawa 1993 (wybrane wiersze).

Krzysztof Koehler, Wiersze, Oficyna Literacka, Kraków 1990 (wybrane wiersze).

Literatura przedmiotu: Jacek Ladorucki, „Brulion” jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku: (zarys problematyki), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 11/2002, s. 47–71.

2. Literatura małych ojczyzn

Literatura podmiotu: Paweł Huelle, Weiser Dawidek (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Adam Kulawik, Jak zrobiony jest „Weiser Dawidek”

Pawła Huellego i co z tego wynika, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 1/2002, s. 121–129.

3. Starzy mistrzowie

Literatura podmiotu: Czesław Miłosz, To (różne wydania), wybrane utwory.

Tadeusz Różewicz, Płaskorzeźba (różne wydania), wybrane utwory.

Wisława Szymborska, Koniec i początek (różne wydania), wybrane utwory.

Zbigniew Herbert, Epilog burzy (różne wydania), wybrane utwory.

Literatura przedmiotu: Andrzej Skrendo, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko, [w:] Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje, „Universitas”, Kraków 2005.

4. Autobiografizm/autokreacja I

Literatura podmiotu: Jerzy Pilch, Pod mocnym aniołem (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Arkadiusz Luboń, Futbol i kaznodziejstwo. O pisarstwie Jerzego Pilcha, [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 1., red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 309–357.

5. Autobiografizm/autokreacja II

Literatura podmiotu: Andrzej Stasiuk, Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelektualnej), (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Przemysław Czapliński, Wznoszenie biografii: proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu, „Teksty Drugie” 3/1999, s. 55–76.

6. Literatura jako opowieść

Literatura podmiotu: Wiesław Myśliwski, Widnokrąg (różne wydania), wybrane fragmenty.

Literatura przedmiotu: Zygmunt Ziątek, Nowy widnokrąg: z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego, „Teksty Drugie” 5/1997, s. 153–168.

7. Feminizm

Literatura podmiotu: Izabela Filipiak, Absolutna amnezja (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Maria Janion, Ifigenia w Polsce, [w:] Maria Janion, Kobiety i duch inności (różne wydania).

8. Konstruowanie wroga

Literatura podmiotu: Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Przemysław Czapliński, Polska do wymiany: późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, W.A.B., Warszawa 2009, wybrane fragmenty.

9. Kamp [polityczny]

Literatura podmiotu: Michał Witkowski, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (różne wydania);

Michał Witkowski, Lubiewo (różne wydania), wybrane fragmenty.

Literatura przedmiotu: Przemysław Czapliński, Kamp: gry antropologiczne, „Teksty Drugie” 5/2012, s. 11–32.

10. Pamięć o Holokauście w dramacie

Literatura podmiotu: Bożena Keff, Utwór o Matce i Ojczyźnie, Korporacja Ha!art, Kraków 2008.

Tadeusz Słobodzianek, Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009, wybrane fragmenty.

Literatura przedmiotu: Anna Mach, Świadkowie świadectw: postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016, wybrane fragmenty.

11. Mit, tożsamość, literatura

Literatura podmiotu: Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Olga Fliszewska, W kręgu mitu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 6/2003, s. 425–435.

12. Poezja najnowsza

Literatura podmiotu: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach (różne wydania), wybrane wiersze.

Justyna Bargielska, Dwa fiaty (różne wydania), wybrane wiersze.

Roman Honet, baw się i kilka innych wierszy o rzeczach ważnych (różne wydania), wybrane wiersze.

13. Wzmożenie narodowe

Literatura podmiotu: Jarosław Marek Rymkiewicz, Kinderszenen, Sic!, Warszawa 2008.

Jarosław Marek Rymkiewicz, Pastuszek Chełmońskiego, Sic!, Warszawa 2013, wybrane wiersze.

Literatura przedmiotu: Przemysław Dakowicz, Orfeusz w piekle historii. O Pastuszku Chełmońskiego Jarosława Marka Rymkiewicza, [w:] Przemysław Dakowicz, Obcowanie. Manifesty i eseje, Sic!, Warszawa 2014, s. 79–150.

Grzegorz Marzec, Hermeneuta i historia. Jarosław Marek Rymkiewicz w bakecie, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, wybrane fragmenty.

14. Romantyczne rewizje

Literatura podmiotu: Szczepan Twardoch, Morfina (różne wydania).

Literatura przedmiotu: Jan Zając, Tożsamość, męskość i etyka przemocy: o twórczości Szczepana Twardocha, [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 2., red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 437–463.

Zakres tematów:

1. Pokolenie „brulionu” (Marcin Świetlicki, Marcin Baran, Jacek Podsiadło, Krzysztof Koehler)

2. Literatura małych ojczyzn (Paweł Huelle)

3. Starzy mistrzowie (Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert)

4. Autobiografizm/autokreacja I (Jerzy Pilch)

5. Autobiografizm/autokreacja II (Andrzej Stasiuk)

6. Literatura jako opowieść (Wiesław Myśliwski)

7. Feminizm (Izabela Filipiak)

8. Konstruowanie wroga (Dorota Masłowska)

9. Kamp [polityczny] (Michał Witkowski)

10. Pamięć o Holokauście w dramacie (Bożena Keff/Tadeusz Słobodzianek)

11. Mit, tożsamość, literatura (Olga Tokarczuk)

12. Poezja najnowsza (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Justyna Bargielska, Roman Honet)

13. Wzmożenie narodowe (Jarosław Marek Rymkiewicz)

14. Romantyczne rewizje (Szczepan Twardoch)

15. Zajęcia podsumowujące, test

Metody dydaktyczne:

Animowanie dyskusji dotyczącej wskazanych przez prowadzącego w ramach danych zajęć utworów i artykułów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć oraz zaangażowania w toczoną podczas ćwiczeń dyskusję;

kontrola obecności;

test (pytania otwarte)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)