Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 1 [3020-J1B1S1-MLD] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium magisterskie, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 1 [3020-J1B1S1-MLD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM-MGR], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 215
Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Literatura:

Kalata-Zawłocka, A. 2017. Społeczne i językowe konteksty tłumaczenia języka migowego w Polsce, Warszawa: Wydział Polonistyki UW.

Kalata Zawłocka, A. (red.). 2021. Tłumacz języka migowego – kim był? Kim jest? Kim będzie?, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Roy, C.B, J. Napier. 2015. (red.) The Sign Language Interpreting Studies Reader, Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins

Stone C. et al. (red.). 2022. The Routledge Handbook of Sign Language Translation and Interpreting, Oxon/Nowy Jork: Routledge.

Magda Schromová, Aleksandra Kalata-Zawłocka. 2020."Tłumaczenie teatralne w polskim języku

migowym". Półrocznik Językoznawczy Tertium 1:54-76.

Figiel, W. 2021. „Między niepełnosprawnością a przekładem. Osoby niepełnosprawne jako twórcy i odbiorcy przekładu” W. Całek, G. et al. (red.) Zrozumieć niepełnosprawność. Problemy, badania, refleksje, Łódź: Wydawnictwa UŁ, 259-270.

Pisarska A., A. Tomaszkiewicz. 1996. Współczesne teorie przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo UAM.

Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tryuk M. 2007. Przekład ustny konferencyjny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zakres tematów:

Temat ogólny: językowe, społeczne i kulturowe aspekty przekładu migowego

Zakres tematów

1. Stan badań nad przekładem migowym

2. Miejsce przekładu migowego w typologii przekładu

3. Wybrane teorie przekładoznawcze

4. Typologia przekładów migowych (środowiskowy, konferencyjny, artystyczny)

5. Społeczne i kulturowe aspekty tłumaczenia na język migowy

6. Wybrane problemy przekładu międzymodalnego

7. Rola tłumacza języka migowego w sytuacji przekładowej (perspektywa g/Głuchego, perspektywa słyszącego, perspektywa tłumacza)

8. Dostępność tłumaczenia migowego

9. Strategie tłumaczeniowe w tłumaczeniu migowym

10. Między przekładem a adaptacją

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium. Własna lektura wskazanych lub wybranych tekstów i dyskusja. Prezentacje osób uczestniczących

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest sformułowanie tematu pracy magisterskiej oraz przygotowanie (pisemne) rozbudowanego konspektu pracy (podział na rozdziały, omówienie treści poszczególnych rozdziałów, plan badań, literatura podmiotowa i przedmiotowa – objętość 3-5 stron standardowego kompueropisu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)